วันคล้ายวันสถาปนา “65 ปี ค่ายนเรศวร” ตำรวจพลร่ม เขี้ยวเล็บ ตร.

วันนี้ ( 27 เมษายน 2562)  กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน “ค่ายนเรศวร” จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายนเรศวร  โดยมี พล.ต.ท.วิชิต ปักษา รรท.ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย พล.ต.ต. ทัศนา แสงงาม ผบก.สอ.บช.ตชด. ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ทำพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีสงฆ์ ณ ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีในช่วงเช้า พล.ต.ท.วิชิต ปักษา รรท.ผบช.ตชด. รับการทำความรพจากกองเกียรติยศ พร้อมทั้งเดินตรวจแถวกองเกียรติยศ และนำผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการชั้นผุ้ใหญ่ ขึ้นถวายพวงมาลัย ดอกไม้สดเป็นราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

สำหรับวันที่ 27 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาค่ายนเรศวร หัวหิน โดยมีประวัติดังนี้ ค่ายนเรศวร ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับ วังไกลกังวล อ.หัวหิน ได้ทำการฝึกชายฉกรรจ์ให้มีความรู้ ความสามารถในการกระโดดร่ม การใช้อาวุธพิเศษ ยุทธวิธีต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2497 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดค่ายนเรศวร และทอดพระเนตรการกระโดดร่ม การสาธิตการฝึกอาวุธ และยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ จึงได้ยึดถือให้วันที่ 27 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาค่ายนเรศวร  กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน หรือที่รู้จักกันในนาม “ตำรวจพลร่ม” ซึ่งมีหน่วยนเรศวร 261 ที่ถือได้ว่าเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นเรศวร 261 ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญมากมาย ภารกิจหลักคือ ถวายความปลอดภัยพระบรมวงศนุวงศ์ ดูแลความปลอดภัยบุคคลสำคัญของประเทศ เป็นปฏิบัติการในสถานการณ์วิกฤติ ช่วยเหลือตัวประกันดูแลความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต รวมถึงช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ เมื่อมีภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงยังมีขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายกำลังพลเข้าที่หมายด้วยการโดดร่มอีกด้วย