“หมวกสี นรต.” ความมีวินัยและเกียรติศักดิ์แห่งโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน

เมื่อวันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ .2562 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พิธีส่งมอบการบังคับบัญชานักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 1 – 4 และกิจกรรมวิ่งรับหมวกสีของนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 1 – 3  ณ ลานปานะดิษ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ POLICE TV จึงนำภาพบรรยากาศ โดย งานเทคโนฯ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมทั้งที่มาและความสำคัญของ “หมวกสีของนักเรียนนายร้อยตำรวจ”

 

หมวกสีของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ภาษาราชการเรียกว่า “หมวกแก๊ปทรงตึง”  คนทั่วไปจะเรียกหมวกทรงนี้ว่า “หมวกทรงฝรั่งเศส”  เพราะทหารฝรั่งเศสใช้ทรงนี้ สมัยก่อนใช้ในช่วง  ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 รวมถึงในยุคสงครามกลางเมืองอเมริการ ต่อมาได้ถูกใช้แพร่หลายในหลายๆประเทศ

 

หมวกสีของ นรต.ใช้ประกอบเครื่องแบบชุดศึกษาและชุดลำลองภายใน รร.นรต.มีใช้มายาวนาน จนถือเป็นสัญลักษณ์ของผู้เข้ารับการฝึกและศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  กว่าจะได้สวมหมวกสีทุกคนจะได้รับการฝึกและการทดสอบความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างมากจนกระทั่งหมวกสีกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ การสวมหมวกสีมีความเกี่ยวโยงกับระบบการปกครองภายในกลุ่มนักเรียนที่มีระบบการปกครองเพื่อสร้างวินัยและระบบเกียรติศักดิ์ในการบังคับบัญชาระหว่างกัน


การปกครองนักเรียนของ รร.นรต. แบ่งออกเป็น 5 กองร้อย และมีสีสัญลักษณ์ประจำแต่ละกองร้อย
-กองร้อยที่ 1 คือ นรต.ชั้นปีที่ 1 สีประจำกองร้อยคือสีฟ้า
-กองร้อยที่ 2 คือ นรต.ชั้นปีที่ 2 สีประจำกองร้อยคือสีเหลือง
-กองร้อยที่ 3 คือ นรต.ชั้นปีที่ 3 สีประจำกองร้อยคือสีม่วง
-กองร้อยที่ 4 คือ นรต.ชั้นปีที่ 4 สีประจำกองร้อยคือสีเขียว
(กองร้อยที่ 1-4 สังกัด ฝ่ายปกครอง 1 กองบังคับการปกครอง รร.นรต.)
-กองร้อยที่ 5 คือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในหลักสูตรต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(นักเรียนอบรม) สีประจำกองร้อยคือสีน้ำเงิน (กองร้อยที่ 5 สังกัดฝ่ายปกครอง 2 กองบังคับการปกครอง รร.นรต.)
หมวกสีของแต่ละชั้นปีและผู้เข้ารับการฝึกอบรมก็จะเป็นไปตามชั้นปี ตามกองร้อยของตนได้แก่

 

 • นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 1 สวมหมวก “สีฟ้า” คาดสีขาว
  หมายถึง ให้เป็นคนที่เปิดกว้างเหมือนท้องฟ้า เพื่อรับการฝึก การอบรมต่างๆ ต้องเป็นคนเปิดกว้างทั้งจิตใจและสติปัญญา

 • นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 2 สวมหมวก “สีเหลือง” คาดสีขาว
  เปรียบเสมือนแสงสว่างทางการศึกษา จะต้องมีความตั้งใจในการศึกษาทุกด้านที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจให้การฝึกศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ

 • นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 3 สวมหมวก “สีม่วง” คาดสีขาว
  เป็นสีที่เกิดจากการผสมระหว่างสีแดงเลือดหมูกับสีดำ อันเป็นสีของตำรวจ จึงหมายความว่า จะต้องมีความพร้อมที่จะเป็นตำรวจอย่างเต็มตัว

 • นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 4 สวมหมวก “สีเขียว” คาดสีขาว
  เป็นสีที่แสดงความอุดมสมบูรณ์เต็มที่ ถ้าเป็นต้นไม้ก็คือต้นไม่ใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขา เป็นที่ฝึกและร่มเงาให้กับสรรพสัตว์และมนุษย์ทั้งหลาย

 • นักเรียนอบรม สวมหมวกสีกากีคาดสีน้ำเงิน

สำหรับ นรต. ผู้ทำหน้าที่นักเรียนบังคับบัญชา(เรียกว่าผู้ช่วยผู้บังคับหมวด) ก็จะใส่หมวกสีคาดตามกองร้อยที่ตนไปปกครอง ยกเว้นนรต. ชั้นปีที่ 4 ที่ทำหน้าที่หัวหน้านักเรียนและรองหัวหน้านักเรียน สวมหมวกสีแดงกระบังหมวกสีดำคาดสีดำ

ก่อนที่จะสวมหมวกเพื่อเลื่อนชั้น นรต. ทุกขั้นปีและทุกนายก็จะต้องผ่านพิธีวิ่งรับหมวกเสียก่อน ระยะทางจำนวนรอบก็แล้วแต่เลขรุ่นและผู้บังคับบัญชากำหนด (แต่ไม่เคยต่ำกว่าชั่วโมงแน่นอน การวิ่งก็ประมาณสองชั่วโมงเศษ) และจะมีพิธีสวมหมวกสีและประดับเลขชั้นปี เลื่อนชั้นการศึกษาในวันต่อมาโดยรุ่นพี่ชั้นสูงกว่าหนึ่งชั้นจะสวมหมวกและ ประดับเลขให้น้องต่ำกว่าหนึ่งชั้น ยกเว้นปี 4 จะกระทำโดยนายตำรวจฝ่ายปกครอง นักเรียนอบรมก็ต้องผ่านพิธีวิ่งรับหมวกและสวมหมวกสีเช่นเดียวกัน

หมวกสีถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของ นรต. และ นอร. เมื่อศิษย์เก่าเห็นหมวกสีครั้งใด จะหวนระลึกถึงภาพความทรงจำเมื่อครั้งที่ยังรับการฝึกศึกษาในรั้วสามพรานเสมอ

 

ข้อมูลส่วนหนึ่งจาก : RPCAFamily และชมรมถ่ายภาพ รร.นรต.

ภาพโดย : งานเทคโน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ