ตชด. รับมอบวีลแชร์ “โครงการบริจาครถวีลแชร์ จส.100 ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ”

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ที่ห้องสโมสรตำรวจตระเวนชายแดน อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ คุณหญิงสุวิมล ผึ่งประเสริฐ กรรมการบริหาร บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ คุณสุวิทย์ อินทรเฉลิม Vice President ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนในการส่งมอบรถวีลแชร์ จำนวน 63 คัน จาก “โครงการบริจาครถวีลแชร์ จส.100 ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ” ให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีพลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวงผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ เพื่อดำเนินการส่งต่อให้ถึงมือผู้ขอรับบริจาคต่อไป

สำหรับ โครงการบริจาครถวีลแชร์ จส.100 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งมอบ “น้ำใจ” จากผู้ให้ ไปถึงคนพิการและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์ แต่ไม่มีทุนทรัพย์ในการจัดซื้อ เพื่อให้บุคคลกลุ่มนี้ได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน และมีโอกาสออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคนในครอบครัว และเพื่อนได้อย่างปกติ

โดยนับแต่เริ่มดำเนินโครงการเมื่อปี 2558 ถึงปัจจุบัน โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาโครงการฯ ได้ส่งมอบรถวีลแชร์ไปให้ความช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุยากไร้ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และหลายจังหวัดทั่วประเทศ เช่น จ.พะเยา , จ.เพชรบูรณ์ , จ.กาญจนบุรี, จ.ระยอง และ จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น โดยล่าสุดโครงการได้รับการประสานจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อขอสนับสนุนรถวีลแชร์ จำนวน 122 คัน ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ขาดแคลนตามแนวชายแดนภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้มีพิธีส่งมอบรถวีลแชร์ ชุดแรก จำนวน 59 คันไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จังหวัดสุรินทร์


ทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อรถวีลแชร์ สามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 101-3-47990-0 ชื่อบัญชี “โครงการบริจาควีลแชร์ จส.100 ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ” หรือบริจาคด้วยตัวเองที่ สถานีวิทยุ จส.100 เลขที่ 1400 ชั้น 5 อาคารตึกไทย ถ.พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1137 ตลอด 24 ชั่วโมง.