“กลุ่มเพื่อนอู๊ด” มอบสิ่งของบริจาค แจกจ่ายให้แก่นักเรียนโรงเรียน ตชด. ทั่วประเทศ

วันนี้ (28 มีนาคม 2562) เวลา 11.30 น. พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของบริจาคจากสมาชิก “กลุ่มเพื่อนอู๊ด” “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) และ “สมาคม หยูนหนานแห่งประเทศไทย” เพื่อมอบให้แก่น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ห้องฤทธิ์ฦาชัย อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี พลตำรวจตรี วันชาติ คำเครือคง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ข้าราชการตำรวจและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี

“กลุ่มเพื่อนอู๊ด” เป็นกลุ่มนักธุุรกิจฝั่งธนบุรี ทั้งบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รวมกลุ่มจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน โดยเน้นการช่วยเหลือสังคม ในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการมอบสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งในครั้งนี้ ได้รวมกลุ่มกันเพื่อนำสิ่งของมามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งสิ่งของ เครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน สิ่งของที่นำมาบริจาคในวันนี้ประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียน หนังสือนิทาน ผลิตภัณฑ์แป้งเด็ก/แชมพูเด็ก เสื้อยืดเด็ก/เสื้อกีฬา กางเกง ผ้าห่ม ถุงเท้านักเรียน รองเท้านักเรียน หมวกกันน็อค นาฬิกาปลุก รวมถึงเงินสดซึ่งได้จัดตั้งเป็นกองทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

“สมาคมหยูนหนานแห่งประเทศไทย” และศูนย์การศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ได้ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดทำโครงการร่วมสานต่อที่พ่อทำ สู่การศึกษาภูมิภาค ในปีงบประมาณ 2562 โดยให้การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นยี่ห้อฟูจิซึจากบริษัท อาร์.ที.โกลเบิลกรุ๊ป จำกัด โดยคุณธนวัฒน์ แซ่เจียงและนางสาวอรชร จันทร์วันเพ็ญ จำนวน 250 เครื่อง เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ จำนวน 217 โรง โดยได้ทยอยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ 5 ครั้ง ๆ ละ 50 เครื่อง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา ซึ่งในครั้งนี้ เป็นการมอบครั้งที่ 3 โดยมี คุณชาย อย่างรวย บริษัท ที.ซี.เกษตรจำกัด ผู้แทนจากสมาคม หยูนหนานแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบ “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) โดยคุณวรวิทย์ หงวนศิริ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู คุณวินัย พันธุรัตน์ นักร้องและศิลปินแห่งชาติ คุณประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ และคณะ นำเสื้อยืดจำนวน 1,000 ตัว มามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจะได้นำไปสิ่งของบริจาคไปแจกจ่ายให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคต่อไป