ผ่อนปรนให้ใช้กัญชา เพื่อการศึกษาวิจัยและการแพทย์ เท่านั้น

 

“พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ผ่อนปรนให้ใช้กัญชา เพื่อการศึกษาวิจัยและการแพทย์ เท่านั้น ประชาชนคนไทยต้องได้รับประโยชน์ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูก การบำบัด และการรักษาโรค”

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สงสัยเรื่อง “กัญชา”
โทรสายด่วน ป.ป.ส. 1386 กด 3
(ในเวลาราชการ)
#กัญชา #cannabis #cbd #thc
#ปปส #ONCB #แจ้งเบาะแสยาเสพติด1386