ผบ.ตร. เปิดโครงการฝึกร่วมตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา-เมียนมา

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ศุนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกร่วมตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษระหว่างประเทศไทย สาธรณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า และราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมชมการสาธิตยุทธวิธี, มอบประกาศเกียรติคุณ และโล่ที่ระลึกแก่ผู้แทนตำรวจประเทศที่เข้าร่วม โดยมี พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช., ผู้ช่วย ผบ.ตร.สำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชา, ครูฝึก และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมในพิธีฯ

โครงการฝึกร่วมตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษระหว่างประเทศไทย จัดขึ้นวันที่ 25 ก.พ.-8 มี.ค. 2562 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ริเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านยุทธวิธีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจทั้ง 3 ประเทศ โดยครั้งนี้มีข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการฝึกจากกัมพูชา 22 นาย เมียนมา 16 นาย และไทย 5 นาย จากนั้นผุ้สำเร็จการฝึกได้ร่วมแสดงการสาธิตทางยุทธวิธีให้ ผบ.ตร. และผู้บังคับบัญชาได้รับชมก่อนพิธีปิดอีกด้วย ขณะที่ ผบ.ตร.และ จตช. ได้ร่วมสาธิตการใช้อาวุธด้วย