เปิดคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการถึงรองผู้บังคับการ 1,450 ตำแหน่ง

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้เผยแพร่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 122 – 124/2562 ลงนามโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการ (ผกก.) ถึงรองผู้บังคับการ (รองผบก.) วาระประจำปี 2561 รวม 1,450 ตำแหน่ง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม เป็นต้นไป

 

โดยเป็นการเผยแพร่คำสั่งเพิ่มเติม หลังจากก่อนหน้านี้ระหว่างวันที่ 26 และ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ได้เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสารวัตร (สว.) ถึงรองผบก.ในกลุ่มตำแหน่งเลื่อนไหล และตำแหน่งคุณสมบัติเฉพาะไปแล้ว 4 คำสั่ง ในคำสั่ง ตร.ที่ 93 – 96/2562 รวม 371ตำแหน่ง

 

สำหรับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 122 – 124/2562 ดังนี้
คำสั่งที่ 122/2562 496 ราย
คำสั่งที่ 123/2562 495 ราย
คำสั่งที่ 124/2562 459 ราย