รอง ผบ.ตร. ให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติและขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม ‘ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม’

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2562) ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติและขับเคลื่อนกิจกรรม ‘ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ’ หลังเสร็จสิ้นการประชุมวางแผน ‘กิจกรรมนโยบายการขับเคลื่อนกิจกรรมในปี 2562’

 ‘ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม’ โดยมี พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญกรรม) เป็นประธานกรรมการ มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้คำแนะนำ หรือคณะทำงาน บุคคล เพื่อมอบหมายให้ช่วยปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม  มีอำนาจหน้าที่ในการให้คำปรึกษาหรือให้ข้อคิดเห็น ร่วมกิจกรรม และสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ ไม่ขัดต่อข้อกฎหมายหรือระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดย ‘ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม’ ได้ร่วมทำกิจกรรม CSR จิตสาธารณะเพื่อสังคม เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในภาคต่างๆ ทั่วประเทศ การจัดกิจกรรมป้องกันอาชญากรรมในสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมและอุดมศึกษา เน้นการทำประโยชน์เพื่อสังคม เป็นต้น

รอง ผบ.ตร. กล่าวเสร็จสิ้นการมอบของที่ระลึกให้กับที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม “ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมทำ ประโยชน์เพื่อสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านทำอย่างมีความสุข ไร้ความกังวลใดๆ พร้อมรับคำแนะนำจากคณะที่ปรึกษาฯ ทุกท่าน”

 

แอดไลน์ POLICE TV  รับข่าวสารทางไลน์

POLICE TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

• กล่องรับสัญญาณ PSI – 203 / Gmmz – 140 / Sunbox – 109 / Dynasat – 181

• Application : POLICE TV , AIS PLAY , THAI TUNES POLICE TV

Website : http://localhost:8080/wordpress

Facebook : https://www.facebook.com/policetv.tv