สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรม “การใช้งานระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ CRIMES”

                           เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการอบรมการใช้งานระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ CRIMES โดยมี พล.ต.ท. ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุณยะจินดา 2,3 สโมสสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ

 

 

 

                          การดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในขั้นตอนการรับแจ้งความไปจนถึงการบันทึกข้อมูลคดีต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับแผนการปฏิรูปประเทศไทย ไปสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยเริ่มนำร่องในระยะแรก ณ สถานีตำรวจ 16 สถานีของตำรวจภูธรภาค 3 และระยะที่ 2 นำร่องทั้ง 236 สถานีของตำรวจภูธรภาค 3 ซึ่งจากการประเมินผลแล้วนั้นมีพึงที่พึงพอใจเป็นอย่างมาก จึงนำมาสู่ระยะที่ 3 ในครั้งนี้

 

 

                   ภายในงานมีการบรรยายพร้อมกับการปฏิบัติเรื่อง “การใช้งานระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ CRIMES” ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ Thin Chient , Notebook , PC วิธีการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย VPN ตร. และ SSL VPN (กลุ่มงานฯ เครือข่ายฯ ศทก.) วิธีการใช้งานประจำวันรับแจ้งเอกสารหาย ,รับแจ้งเป็นหลักฐาน ,รับแจ้งเกี่ยวกับคดีอาญา/จราจร ,รายงานสรุปการรับแจ้งประจำวันอิเล็กทรอนิกส์ระดับ บช./ภ. และ บก./ภ.จว.

 

 

                   พล.ต.ท. ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในรายการ POLICE TALK เกี่ยวกับการใช้ระบบ CRIMES ท่านสามารถรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางรายการ POLICE TALK  ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:00 น. -10:30 น.

POLICE TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ • กล่องรับสัญญาณ PSI – 203 / Gmmz – 140 / Sunbox – 109 / Dynasat – 181 • Application : POLICE TV , AIS PLAY , THAI TUNES POLICE TV Website : http://localhost:8080/wordpress Facebook : https://www.facebook.com/policetv.tv

 

แอดไลน์ POLICE TV  รับข่าวสารทางไลน์