ผบ.ตร. นำข้าราชการตำรวจระดับ พล.ต.ต. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2562

                     วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2562  เมื่อเวลา 14.00 น. ณ สนามบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ  พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ร่วมทดสอบร่างกายตาม “โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ”  โดยมี จตช., รอง ผบ.ตร., ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้บังคับบัญชาระดับ พล.ต.ต.ขึ้นไป ร่วมทดสอบฯ

                                 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในด้านสุขภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญขององค์กร อีกทั้งมีความห่วงใยต่อข้าราชการตำรวจทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลตำรวจจึงจัดโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจทุกนายได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความตื่นตัวในการออกกำลังกายรักษาสมรรถนะงของร่างกาย ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ มีความกระฉับกระเฉง โดยไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า พร้อมปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจที่ดีขึ้น

 

 

 

 

 

 

                                    โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีขั้นตอนการดำเนินการคัดกรองทางการแพทย์ก่อนการทดสอบสมรรถภาพ โดยหน่วยงานที่มีที่ตั้งอยู่ ในกรุงเทพมหานคร และสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะได้รับการตรวจคัดกรองจากแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ และเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยอ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐานตามหลักวิชาการ แบบทดสอบสมรรถภาพของการกีฬาแห่งประเทศไทย แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับประชาชนวัยทำงาน ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข US Army Physical Fitness Test (APFT) และคู่มือการทดสอบสมรรถภาพกำลังของของกองทัพไทย เป็นต้น

                                      โดยโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ จะมีการดำเนินการทดสอบร่างกายของข้าราชการตำรวจในทุกระดับชั้นยศตั้งแต่ระดับพลตำรวจเอกลงมาจนถึงระดับสิบตำรวจตรีทุกนาย ทั้งนี้ การดำเนินการโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2562 จะมีการทดสอบในทุก 3 เดือน ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต และสนามกีฬาเทพหัสดิน,ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2562,ครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม 2562

 

ภาพโดย กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ