สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 1,000 อัตรา

คุณสมบัติ
เพศ : ชายหรือหญิง อายุ 18-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่14 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562

ทางเว็บไซต์ www.immigration-thai.com

โดยสามารถสอบถามข้อมูล การจัดหาคู่มือเตรียมสอบวิชากฎหมายตรวจคนเข้าเมือง และคู่มือภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ที่หน่วยรับสมัครทุกแห่งตามประกาศรับสมัครในเว็บไซต์ www.immigration.go.th