โฆษกรองนายกฯ เผยพบคนอ้างตัวเป็นทีมงาน “ประจิน” เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ ย้ำแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพียง 2 ชุด

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. พล.อ.อ.มณฑล  สัชฌุกร โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี(พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) ได้รับแจ้งว่ามีบุคคลแอบอ้างเป็นคณะทำงานของ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ยุติธรรม ไปแสดงตัวในสถานที่และจังหวัดต่างๆ รวมถึงการทำเอกสารสิ่งพิมพ์แอบอ้าง อาทิ นามบัตร ทำให้ผู้พบเห็นเกิดความเข้าใจผิดว่าบุคคลดังกล่าวเป็นคณะทำงานของ พล.อ.อ.ประจิน และอำนวยความสะดวกให้ตามที่ได้รับการร้องขอ จึงขอแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบว่าในปัจจุบัน พล.อ.อ.ประจินได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพียง 2 ชุด คือ 1.คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรองนายกรัฐมนตรีฯ  2.คณะทำงานด้านอำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งคณะทำงานเกือบทั้งหมดเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานของรองนายกรัฐมนตรีฯ เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้หากปรากฏว่ายังมีผู้แอบอ้างเป็นคณะทำงานของพล.อ.อ.ประจิน ไปกระทำการอันมิชอบใดๆ จะได้มีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สำหรับคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรองนายกรัฐมนตรีฯ ประกอบด้วย 1.พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ที่ปรึกษาคณะทำงาน  2.พล.อ.อ.มณฑล สัชฌุกร ประธานคณะทำงาน 3.น.อ.หญิง สุภาวดี ทองศรีไกร คณะทำงาน 4.น.ส.ดารณี อรุณวรากรณ์ คณะทำงาน 5.น.ส.ศุภัชญา ชนชนะชัย คณะทำงาน  6.จ.ท.หญิง ธิดารัตน์ เกิดนาค คณะทำงานและเลขานุการ  ส่วนคณะทำงานด้านอำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ประกอบด้วย 1.พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ประธานคณะทำงาน  2.พล.อ.อ.มณฑล สัชฌุกร คณะทำงาน 3.พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค คณะทำงาน 4.พล.อ.ท.ศิริพงษ์ สุภาพร คณะทำงาน 5.นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ คณะทำงาน 6.น.ส.ดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล คณะทำงานและเลขานุการ 7.นายภาณุวัฒน์ ว่องวุฒิเวชกุล คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ข้อมูลจาก dailynews.co.th