โครงการอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยรบขนาดเล็จ(จู่โจม สภ.)รุ่นที่ 8

                               เมื่อวันที่ 14.ก.พ.62  พ.ต.อ.พรหมพัฒน สนิทศรี ผกก.ปพ.ภ.9 พร้อมคณะครูฝึก มว.แดนไทย 54 ร่วมพิธีปิดการฝึกโครงการอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยรบขนาดเล็จ(จู่โจม สภ.)รุ่นที่ 8 โดยมีท่าน พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย หน.อกส.ศปก.ตร.สน.เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ บ.บูเกะคละ ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา  

 

                       นโยบายการจัดกำลังเพื่อรองรับสถานการณ์ระดับ สถานีตำรวจ ในภารกิจการแก้ไขปัญหาความรุนแรง ได้กำหนดโครงสร้างการจัดให้ทุกสถานีตำรวจจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยรบขนาดเล็ก (จู่โจม) ขึ้นทุกสถานี มีหน้าที่เป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว ในการเข้าปฏิบัติการเชิงรุก และเชิงรับในพื้นที่เขตเมือง เขตชุมชน และป้องกันที่ตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ได้จัดทำแผนการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีหน่วยรบขนาดเล็ก ให้กับกำลังพล ชป.จู่โจมระดับสถานีตำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบสถานการณ์ ทบทวนบทเรียนการรบของฝ่ายตรงข้าม ทบทวนยุทธวิธีตำรวจ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ลดการบาดเจ็บสูญเสียกำลังพล

กก.ปพ.ศชต