รพ.ตร. จัดกิจกรรม “มอบความรักความห่วงใยให้แก่ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป”

เนื่องในวันแห่งความรัก กรมส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) ร่วมกับ รพ.ตำรวจ จัดกิจกรรม มอบความรักความห่วงใยให้ผู้ป่วย คนพิการ เจ้าหน้าที่ รพ.ตำรวจ ตำรวจจราจร และประชาชนทั่วไป ผ่านเสียงเพลงจากศิลปิน “S2S”

                7 ก.พ. 62 เวลา  10.00 น. ณ ลานจิตอาสา ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ พร้อมด้วยพลตำรวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกรู นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ นำคณะศิลปินพิการทางการเห็นโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ จากถนนสู่ดวงดาว : From street to stars ในนาม “ศิลปิน S2S” จัดกิจกรรม “ส่งมอบความรักและกำลังใจผ่านเสียงเพลง” โดยมีกิจกรรม การให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับความเจ็บป่วย บาดเจ็บ และมีความพิการจากการปฏิบัติหน้าที่ ครอบครัวญาติพี่น้องของผู้ป่วย ประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการและในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตำรวจ อีกทั้งยังมีการมอบดอกกุหลาบ พร้อมกิจกรรมเล่นเกมกับผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่ โดยมีรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ จากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)

 

                และเนื่องเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรัก จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคนพิการ เพื่อมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลแห่งความรักที่จะถึงนี้ด้วย สำหรับประชาชนที่สนใจผลิตภัณฑ์ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ นนทบุรี (โรงงานปีคนพิการสากล) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร.0 2583 8415 หรือ www.ddc.go.th เพื่อร่วมส่งเสริมศักยภาพและการมีงานทำของคนพิการ และร่วมเจตคติที่ดีต่อคนพิการให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป