คืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ครั้งที่ 7

พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และพลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์และหัวหน้าชุดปฏิบัติการ โดยได้ประสานการปฏิบัติกับ ตำรวจภูธรภาคต่างๆ ในการดำเนินการภายใต้ยุทธการ “ขุดรากถอนโคนอาชญากรรม ทำบ้านเมืองน่าอยู่” รวมจำนวนทั้งสิ้น 26 ครั้ง ซึ่งได้ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปิดล้อมตรวจค้นและจับกุมกลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน ดำเนินคดีตามกฎหมาย หลังจากนั้นได้จัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งกับเจ้าหนี้และลูกหนี้

  

ซึ่งผลการดำเนินการสามารถสรุปได้ดังนี้
1.สรุปผลการมอบคืนโฉนดที่ดิน ของตำรวจภูธรภาค 3ครั้งที่ 7 วันที่ 30 ม.ค. 62
ไกล่เกลี่ยได้ 1,158 ราย รวมโฉนด 1,256 ฉบับ
รวมเนื้อที่ 3,420 ไร่ 19 ตารางวา
รวมราคาซื้อขายที่ดิน 3,571,825,900 บาท
2.สรุปผลการมอบคืนโฉนดที่ดิน ของทั้งประเทศ ครั้งที่ 7 วันที่ 30 ม.ค. 62
เกลี่ยได้ 2,273 ราย รวมโฉนด จำนวน 1,988 ฉบับ
รวมเนื้อที่ 5,481 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา
รวมราคาซื้อขายที่ดิน 3,919,108,228 บาท
3.สรุปผลการมอบคืนโฉนดที่ดิน ของทั้งประเทศ (รวมครั้งที่ 1-7)
ไกล่เกลี่ยได้ 17,018 ราย รวมโฉนด จำนวน 13,700 ฉบับ
รวมเนื้อที่ 42,076 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา
รวมราคาซื้อขายที่ดิน 19,148,905,897 บาท
ซึ่งในวันนี้ (30 ม.ค. 62) จึงได้จัดให้มีพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” พร้อมกันทั่วประเทศ เป็นครั้งที่ ๗ ซึ่งในส่วนของตำรวจภูธรภาค ๓ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาเป็นประธานในพิธี