ผบ.ตร. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่น

วันที่ 25 มกราคม 2562 พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา เป็นประธานให้ที่ประชุมบริหาร ตร. ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่น

 

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 16/2561 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่น โดยแต่งตั้งให้ พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์  แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ต่อมาคณะกรรมการประเมินผลและพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่น มีคำสั่ง ที่ 1/2561 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่น ซึ่งคณะอนุกรรมการได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำคะแนนดังกล่าวมารวมกับคะแนนในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของประชาชน และพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบผลการประเมินเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ดีเด่น กลุ่มตำรวจภูธรจังหวัด

ลำดับที่ ๑ ได้แก่ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.เพชรบุรี ได้คะแนนรวม 94.78 คะแนน

ลำดับที่ ๒ ได้แก่ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.น่าน  ได้คะแนนรวม 92.99 คะแนน

ลำดับที่ ๓ ได้แก่ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.พิจิตร  ได้คะแนนรวม 90.41 คะแนน

ลำดับที่ 4 ได้แก่ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ยโสธร  ได้คะแนนรวม 89.76 คะแนน

ลำดับที่ 5 ได้แก่ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.เพชรบูรณ์  ได้คะแนนรวม 88.82 คะแนน

ลำดับที่ 6 ได้แก่ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.จันทบุรี  ได้คะแนนรวม 88.47 คะแนน

ลำดับที่ 7 ได้แก่ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ชุมพร  ได้คะแนนรวม 86.73 คะแนน

ลำดับที่ 8 ได้แก่ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ตรัง  ได้คะแนนรวม 85.19 คะแนน

ลำดับที่ 9 ได้แก่ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.อุบลราชธานี ได้คะแนนรวม 84.83 คะแนน

 

 ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่น กลุ่ม จังหวัดชายแดนใต้

 ลำดับที่ 1 ได้แก่ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ยะลา ได้คะแนนรวม 82.61 คะแนน

นย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ มีผลการประเมินของปี 2561 ดีกว่าปี 2560 ได้รับรางวัลดีเด่น จึงขอเชิญผู้แทนรับรางวัล

 ตามโครงการประเมินศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่น กำหนดให้มอบประกาศนียบัตรชมเชย ให้กับศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ที่ได้คะแนนประเมินเกินกว่า ร้อยละ 75 ขึ้นไป โดยจากผลการประเมินมีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ที่ได้คะแนนผลการประเมินรวมเกินกว่าร้อยละ 75 ขึ้นไป จำนวน 11 แห่ง ดังนี้ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ได้คะแนนรวม 83.28 คะแนน

  1. ภ.จว.กำแพงเพชร ได้คะแนนรวม 83.28 คะแนน

  2. ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ได้คะแนนรวม 82.74 คะแนน

  3. ภ.จว.ศรีสะเกษ ได้คะแนนรวม 82.57 คะแนน

  4. ภ.จว.ขอนแก่น ได้คะแนนรวม 82.55 คะแนน

  5. ภ.จว.หนองคาย ได้คะแนนรวม 81.94 คะแนน

  6. ภ.จว.สิงห์บุรี ได้คะแนนรวม 81.32 คะแนน

  7. ภ.จว.แพร่ ได้คะแนนรวม 80.58 คะแนน

  8. ภ.จว.สกลนคร ได้คะแนนรวม 80.33 คะแนน

  • ภ.จว.สมุทรสงคราม ได้คะแนนรวม 79.55 คะแนน

  • ภ.จว.สระบุรี ได้คะแนนรวม 77.66 คะแนน