ตชด.34 ย้อนรำลึกสดุดีวีรกรรม 36 ปี ‘ยุทธการบ้านหินแตก’

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2562 พ.ต.อ.วรพัฒน์ บุญมา รอง ผบก.อก.บช.ตชด.,พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์ ผกก.ตชด.34 เป็นประธานในพิธี ,พ.ต.ท.ฐิติพงษ์ เจนกิจเจริญชัย,พ.ต.ท.วิญญู พรประทุม รอง ผกก.ตชด.34 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.ฯ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีงานบวงสรวงอนุสาวรีย์หินแตก เพื่อย้อนรำลึกสดุดีวีรกรรม ครอบรอบ 36 ปี ยุทธการบ้านหินแตก ทุกวันที่ 20 ม.ค. ของทุกปี ณ บริเวณอนุสาวรีย์หินแตก

ตามหนังสือกรมประมวลข่าวที่ 1736/12963 ลง 25 ธันวาคม 2524 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ลงนามอนุมัติให้ใช้กำลังของ บก.ตชด.ภาค 3 จัดกำลังปฏิบัติการยุทธวิธี ทำการผลักดันกองกำลังขุนส่า ออกจากราชอาณาจักร หน่วยเหนืออนุมัติให้ กก.ตชด.เขต 6 เป็นกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเฉพาะกิจ 6 โดยมี พ.ต.อ.ทองอุณห์ เจริญสม เป็น ผบ.กองกำลัง เข้าปฏิบัติการทางยุทธวิธี ในพื้นที่เป้าหมายที่ หินแตก ห้วงแต่วันที่ 20 – 29 มกราคม 2525

 

ยุทธการบ้านหินแตก ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อ 20 มกราคม 2525 ตชด.เขต 6 ประกอบกำลังเป็น กกล.ตชด.ฉก.6 จำนวน 813 คน เดินทางโดยรถยนต์และจักรยานยนต์ของทางราชการ จำนวนรวมประมาณ 100 คัน ปรับกำลังออกเป็น กองร้อย ตชด.ฉก. คุมกำลังเข้าพื้นที่เป้าหมายต่าง ๆ ตามที่หน่วยเหนือกำหนดเพื่อทำการเจรจาและผลักดันกองกำลังขุนส่า ออกนอกราชอาณาจักร เพื่อความมั่นคงของชาติ ในนามตัวแทนรัฐบาล เมื่อการเจรจาด้วยสันติไม่เป็นผลสำเร็จ จึงมีความจำเป็นใช้ต้องกำลังทำการผลักดัน การปะทะด้วยกำลังติดอาวุธจึงเกิดขึ้นเมื่อเวลา ประมาณ 10.00 น. ของวันที่ 21 มกราคม 2525 ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มเติมขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งอาวุธหนักและปืนเล็ก ความเสียเปรียบของ กกล.ตชด. ฉก.6 มีมาก เนื่องจากความอ่อนเพลียในการเดินทาง ไม่ทราบพื้นที่ภูมิประเทศ และกำลังน้อยกว่า แต่ด้วยความชำนาญด้านการรบ การบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับหน่วยอย่างใกล้ชิด ทำให้ กกล.ตชด.ฉก.6 ยึดพื้นที่เป้าหมายที่สำคัญ ๆ ไว้ได้ ทำการผลักดันกองกำลังขุนส่าออกนอกราชอาณาจักรเป็นผลสำเร็จ ยึดพื้นที่, อาวุธยุทโธปกรณ์ ทำความเสียหายให้แก่กลุ่มขุนส่าเป็นอย่างมาก