ผกก.สน.เพชรเกษม ร่วมบรรยายให้ความรู้ปัญหายาเสพติด

ผกก.สน.เพชรเกษม ร่วมบรรยายให้ความรู้ปัญหายาเสพติด ตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.67 ที่ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 2 สำนักงานเขตบางแค นายณรงค์ ตาปสนันทน์ ผู้อำนวยการเขตบางแค เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด ประจำปี 2567 โดยมี คณะผู้บริหารเขต ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม

ภายในกิจกรรม ฯ มีการบรรยายในหัวข้อ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน โดยวิทยากรจากสำนักอนามัย นอกจากนี้ได้มีการซักซ้อมจำลองสถานการณ์ผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดคลุ้มคลั่งอาละวาด โดยวิทยากรจาก สน.เพชรเกษม นำโดย พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นเกราะป้องกันตัว ป้องกันชุมชน และเผยแพร่ให้คนในครอบครัวได้รับรู้ รับทราบ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพต่อไป