นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจโครงการพัฒนาคูคลอง-ปรับภูมิทัศน์ในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกฯ ตรวจติดตามโครงการพัฒนาคูคลอง ในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมทำกิจกรรมทาสีสะพาน สั่งการกรุงเทพมหานคร จัดระเบียบสายไฟฟ้า-สายเคเบิลของเอกชน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่บริเวณสะพาน 6 คลองคูเมืองเดิม หลังกระทรวงกลาโหม นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามโครงการพัฒนาคู คลอง ในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยมีนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม

เมื่อมาถึงนายกรัฐมนตรี รับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ และการปรับภูมิทัศน์ จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร ที่บรรยายประวัติความเป็นมาของคลองที่อยู่ภายใต้แผนการพัฒนาคูคลองเมืองเดิม ริมคลองหลอดวัดราชบพิธและริมคลองหลอดวัดราชนัดดา พร้อมการปรับปรุงคลองสาขา โดยกลาโหมร่วมกับภาคีเครือข่าย

จากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการพัฒนาคลองคูเมืองเดิม โดยขึ้นรถรางจากบริเวณสะพาน 6 หลังกระทรวงกลาโหมไปยังบริเวณสะพาน 6 หลังสวนสราญรมย์ เพื่อเยี่ยมชมการสาธิตการทำงานของเครื่องบำบัดน้ำเสีย และบีบอัดตะกอนเลน โดยรับฟังบรรยายและเยี่ยมชมการสาธิตการทำงานของเครื่องบำบัดน้ำเสียและบีบอัดตะกอนเลน เป็นนวัตกรรมใหม่จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จาก ผศ.ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว  ประธานกรรมการ บริษัท UCI Corporation จำกัด โดย การบีบอัดตะกอนแทนการขุดลอกคูคลองแบบเก่า ซึ่งประโยชน์ที่จะนำไปใช้ นอกจากการทำให้น้ำสะอาดแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาเพิ่มอัตรา การระบายน้ำในคูคลองให้สะอาดมากยิ่งขึ้น สามารถแยกวัสดุที่นำไปใช้ประโยชน์ได้เช่น ดิน และ ทราย ทั้งยังช่วยในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะไม่ต้องใช้รถขนส่งจำนวนมากให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมด้วย