รพ.ตร. เปิดโครงการ “ตำรวจไทยไร้พุงประจำปี 2567”

รพ.ตร. เปิดโครงการ “ตำรวจไทยไร้พุงประจำปี 2567” เน้นคัดกรองตำรวจที่มีความเสี่ยงอ้วนลงพุง ให้ความรู้ด้านโภชนาการ ควบคู่การออกกำลังกาย

วันนี้( 29 มิ.ย.) พล.ต.ต หญิง นิรมล ปัณฑวนันท์ นายเเพทย์(สบ 7) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลตำรวจ ได้จัด “โครงการตำรวจไทยไร้พุงประจำปี 2567” โดยเปิดโครงการเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.67 ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ชั้น 20 มี พ.ต.อ หญิง พิลาสินี ชปารังษี โภชนากร(สบ 4)กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจและนักโภชนาการให้การต้อนรับ

“โครงการตำรวจไทยไร้พุงประจำปี 2567” จัดขึ้นโดยกลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจเเละบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงอ้วนลงพุง ได้ตระหนักถึงการดูแลตนเองด้านโภชนาการ และการออกกำลังกาย รวมถึงการดูเเลด้านจิตวิทยา เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี ภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ในหลายหัวข้อ อาทิ “วางแผนอย่างไรให้ตำรวจไทยห่างไกลโรคอ้วน” โดย น.ส.รุ่งทิพย์ ฟักขาว นักโภชนาการกลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจ, “จิตวิทยากับการควบคุมน้ำหนัก” โดย พ.ต.อ.วินัย ธงชัย นักจิตวิทยา(สบ5)โรงพยาบาลตำรวจ, “Body Fit Body Balance” โดย ร.ต. บุรณิน เกตุนิล ประจำ Jett Fitness ประจำสาขา รัชดาภิเษก

โครงการนี้จัดในรูปแบบ Onsite Training และ Online Training (ระบบ ZOOM) มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากทั่วประเทศให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้ในการวางแผนการควบคุมน้ำหนัก ให้มีสุขภาพดี หุ่นดี ห่างไกลโรค และไร้พุง นอกจากการบรรยาย ยังมีการจัดบูธกิจกรรมต่างๆ เช่น การชั่งน้ำหนัก วัดเส้นรอบเอว เเละbody composition ให้ความรู้ทางด้านโภชนาการเชิงรุก โดยได้นำโมเดลอาหาร การลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม มาจัดเเสดงอีกด้วย