วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.15 น. สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา (ครบรอบ 19ปี) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ อาคาร 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงาน โดยมี พล.ต.ท.ศิริพงษ์ ติมุลา ผบช.สทส. เป็นประธานพิธีในครั้งนี้ พร้อมด้วยเหล่าข้าราชตำรวจภายใต้สังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย