ผกก.สน.วังทองหลาง ร่วมกับ ผอ.เขตวังทองหลาง และภาคีเครือข่าย นำทีมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ คนคลุ้มคลั่งใช้ยาเสพติด นำร่องโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน

วันนี้ 25 มิ.ย.67 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง ร่วมกับ นายโครงการ เจียมจิรกุล ผอ.เขตวังทองหลาง ,นางสิริกาญจน์ สุยวณิชย์ ผช.ผอ.เขตวังทองหลาง ภาคีเครือข่าย ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กทม. และข้าราชการตำรวจ สน.วังทองหลาง ได้จัดทำโครงการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และได้แต่งตั้งทีมพิทักษ์จิตเวชประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตวังทองหลาง

โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อค้นหาผู้เสพยาเสพติด ช่วงอายุ 12 – 65 ปี เข้าสู่กระการบำบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

2. เพื่อคัดแยก คัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดตามกลุ่มสี เข้าสู่กระบวนการบำบัดทางโดยแพทย์

3. เพื่อกวาดล้าง จับกุมผู้ค้ายาเสพติด ในพื้นที่เป้าหมาย

4. เพื่อสร้าง “ชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน”

5. เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เป้าหมาย

ผกก.สน.วังทองหลาง กล่าวว่า วันนี้(25มิ.ย.67) จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการเผชิญเหตุบุคคลคลุ้มคลั่งจากการใช้ยาเสพติด (การชักซ้อมเสมือนจริง) และ การสาธิตทำ CPR หรือการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ณ ชุมชนคลองพลับพลา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร และได้มีการถอดบทเรียนแผนการซักซ้อมเพื่อนำไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับชุมชนต่อไป

ทั้งนี้โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนเป็นโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลประจำปี 2567 เน้นนำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ป่วยจิตเวช เข้าสู่กระบวนการรักษาทางสาธารณสุข แทนการลงโทษทางกระบวนการยุติธรรม