ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดโครงการฝึกอบรม “โฆษกดาวรุ่ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง Young generation CIB Spokesperson ปี 2”

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดโครงการฝึกอบรม “โฆษกดาวรุ่ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง Young generation CIB Spokesperson ปี 2”

ช่วงวันที่ 18-21 มิถุนายน 2567 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรม “โฆษกดาวรุ่ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง Young generation CIB Spokesperson ปี 2” โดยในวันที่ 18 มิ.ย.2567 พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก. พร้อมคณะวิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดโครงการ “โฆษกดาวรุ่ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง Young generation CIB Spokesperson ปี 2” ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2567 มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 นาย

สำหรับโครงการนี้ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่จำเป็นจะต้องมีรูปแบบและทิศทางที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถสื่อสารกับประชาชนได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการต้อนรับและการบริการ และ บริษัท มอร์แกน นิวซัน (Morgan Newson) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจการจัดประชุม สัมมนา รวมถึงนักแสดงและพิธีกรชื่อดัง เช่น คุณต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ ที่มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านพิธีกรให้กับผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย

ซึ่งในส่วนของผู้เข้ารับการอบรมเอง ก็จะได้รับการฝึกฝนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความทันสมัย กล้าแสดงออก และมีความคิดที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรต่อไป