รอง ผบช.น. ประชุมร่วมมือหน่วยงานการศึกษาหาทางแก้ไขความขัดแย้งนักเรียนตีกัน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 มิ.ย. 67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น.ดูแลงานป้องกันปราบปราม นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นายปรวี ศรีสง่า ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผอ.รร.นนทรีวิทยา นายพิชัย โฆษิตพันธวงศ์ ผอ.สำนักงานบริหารอาคารและสถานที่ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน นายทินกร ปลอดภัย เลขาธิการปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร์ (ตัวแทนศิษย์เก่าอาชีวะ) ผกก., รอง ผกก.ป.สน. ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 90 นาย ประชุมเสวนาประสานความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างสถาบันการศึกษา ตามแนวทาง “มีนบุรีโมเดล“

พล.ต.ต.ชรินทร์ เปิดเผยว่า การดำเนินการดังกล่าวคือการมาร่วมหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหากรณีเหตุนักเรียนเกิดการทะเลาะวิวาทกัน ต้องความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาใช้รูปแบบมีนบุรีโมเดล โดยขอความร่วมตำรวจ ผู้บริหารอาชีวะ ผู้บริหารการศึกษา ครูฝ่ายปกครอง และผู้ปกครอง ร่วมกันตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนหรือบุตรหลานมีพฤติกรรมในการที่จะก่อเหตุหรือไม่ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะบูรณาการร่วมกันหาข้อมูลคัดกรองกลุ่มที่มีความเสี่ยงป้องกันการก่อเหตุที่จะเกิดขึ้นต่อไป