ตร.ไซเบอร์ นำทีม จัดงานประชุมเชิงเสวนา “โครงการพัฒนาระบบรับแจ้งความออนไลน์ คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”

กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด ได้จัดงานประชุมเชิงเสวนาเพื่อให้หน่วยงานราชการ ธนาคาร และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง รับรู้ถึงกระบวนการทำงานของการรับแจ้งความออนไลน์ผ่านระบบ Police Online, AOC และการ Walk-In ภายใต้โครงการพัฒนาระบบรับแจ้งความออนไลน์ คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

งานสัมมนานี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการป้องกันคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งเปิดตัวระบบรับแจ้งความออนไลน์สำหรับประชาชนที่ถูกหลอกลวงในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เช่น คดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การหลอกลวงออนไลน์ทางการเงิน หรือการหลอกลวงจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็ว และสะดวกต่อการติดตามสถานะด้วยตนเอง

นอกจากนี้ระบบรับแจ้งความออนไลน์ ยังช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ ตรวจสอบพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอาชญากรรม และวางแผนประทุษกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลจากสถิติและกรณีศึกษา มาช่วยในการกำหนดมาตรการและนโยบายที่ควรเพิ่มเติม แต่เพื่อให้เกิดความครบถ้วนของข้อมูลสำหรับใช้ในการป้องกันคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี รวมถึงกำหนดแนวทางการรับมือในอนาคตที่มีความเป็นไปได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านการประชุมเชิงเสวนาที่จัดขึ้นนี้

สำหรับพิธีเปิดงานในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโท วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานของการสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมทั้งมีการแบ่งปันประสบการณ์ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ จากเจ้าหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ในช่วงบ่ายมีการเสวนาเพื่อร่วมวางกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนของประชาชน

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีกิจกรรม “วัคซีนไซเบอร์ Q&A” และการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube ของ ThaiPBS อีกด้วย