ตชด. จัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

พลตำรวจโท ยงเกียรติ มนปราณีต ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อน ส่งผลให้หลายจังหวัด ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนและเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้ง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จึงสั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัด เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยจัดรถบรรทุกน้ำพร้อมกำลังพล เพื่อแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชน อย่างทันท่วงทีและเหมาะสมเพียงพอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในเบื้องต้น ให้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและส่วนราชการในพื้นที่ เข้าให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป

ซึ่งในเบื้องต้นในวันนี้ (30 เมษายน 2567) กก.ตชด.23 ได้จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 23,500 ลิตร แจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ได้รับการช่วยเหลือ 17 ครอบครัว รวม 76 คน