บช.ตชด. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพฯ

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (2 เมษายน 2567) เวลา 10.00 น. ที่ห้องชัยจินดา อาคารศรียานนท์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พลตำรวจตรี รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน ) โดยมีพระปิยกิตติโก (ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน) พร้อมพระภิกษุสงฆ์ตำรวจตระเวนชายแดน รวม 28 รูป ซึ่งบวชถวายเป็นพระราชกุศลฯ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อดีตผู้บังคับบัญชา ชมรมแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมพิธี

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (2 เมษายน ) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อตำรวจตระเวนชายแดนและพสกนิกรชาวไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วทุกภูมิภาค ได้พระราชทานโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างสุขภาพอนามัย สืบสานวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นของตนเองและส่งเสริมอาชีพ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและหน่วยในสังกัด รวมถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย