ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ล้างบางฝูงรถบรรทุกน้ำหนักเกิน จับกุม 6 คันรวด

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ รอง ผบช.ก.,พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ทล.,พ.ต.อ.สุขสวัสดิ์ คูสิทธิผล รอง ผบก.ทล. ,พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ป.ปรท.รอง ผบก.ทล.

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย นำโดย พ.ต.อ.เอกนิรุจฒิ์ วันสิริภักดิ์ ผกก.1 บก.ทล., พ.ต.ต.พิฆเนศ เตรียมเกิดทรัพย์ สว.ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล., ร.ต.อ.นิพันธ์ อำพันดี รอง สว.ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล., ร.ต.อ.สมโภช แทนขำ, ร.ต.ท.อาดูร พันกลั่น, ร.ต.ต.ศิวัฒ ชนะพาล รอง สว.(ป.) ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล.

ร่วมกันจับกุม

 1. นายสมชัยฯ อายุ 34 ปี ฐานความผิด 1.“ใช้ยานพาหนะน้ำหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเดินบนทางหลวง อันเป็นความผิดตาม พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 ) มาตรา 61 ประกอบประกาศของผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน ฉบับที่ 7 ข้อที่ 20/1 , 2.ใช้รถในการขนส่งไม่ชำระภาษีประจำปี (พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522)
 2. นายสารัชฯ อายุ 32 ปี ที่อยู่ 223 หมู่ที่ 6 ต.ซับสมบูรณ์ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี เลขประจำตัวประชาชน 1 1206 00158 29 0 ฐานความผิด 1.“ใช้ยานพาหนะน้ำหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเดินบนทางหลวง อันเป็นความผิดตาม พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 ) มาตรา 61 ประกอบประกาศของผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน ฉบับที่ 7 ข้อที่ 20/1 , 2.ใช้รถในการขนส่งไม่ชำระภาษีประจำปี (พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522) , 3.เป็นผู้ประจำรถ ทำหน้าที่ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาต (พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ศ.2522 ม.93 วรรคแรก ,ม.151)
 3. นายทศพลฯ อายุ 34 ปี ฐานความผิด 1.“ใช้ยานพาหนะน้ำหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเดินบนทางหลวง อันเป็นความผิดตาม พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 ) มาตรา 61 ประกอบประกาศของผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน ฉบับที่ 7 ข้อที่ 20/1 , 2.ใช้รถในการขนส่งไม่ชำระภาษีประจำปี (พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522)
 4. นายสมเกียรติฯ อายุ 47 ปี ฐานความผิด 1.“ใช้ยานพาหนะน้ำหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเดินบนทางหลวง อันเป็นความผิดตาม พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 ) มาตรา 61 ประกอบประกาศของผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน ฉบับที่ 7 ข้อที่ 20/1 , 2.ใช้รถในการขนส่งไม่ชำระภาษีประจำปี (พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522)
 5. นายเสกสรรฯ อายุ 32 ปี ฐานความผิด 1.“ใช้ยานพาหนะน้ำหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเดินบนทางหลวง อันเป็นความผิดตาม พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 ) มาตรา 61 ประกอบประกาศของผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน ฉบับที่ 7 ข้อที่ 20/1
 6. นายมนตรีฯ อายุ 45 ฐานความผิด 1.“ใช้ยานพาหนะน้ำหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเดินบนทางหลวง อันเป็นความผิดตาม พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 ) มาตรา 61 ประกอบประกาศของผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน ฉบับที่ 7 ข้อที่ 20/1 , 2.ใช้รถในการขนส่งไม่ชำระภาษีประจำปี (พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522)

พร้อมตรวจยึดของกลาง

 1. รถบรรทุก ยี่ห้อ HINO สีขาว,แดง,ม่วง,เหลือง,เขียว ชนิด 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น, ส่วนพ่วง สีขาว,แดง,ม่วง,เหลือง,เขียว ชนิด 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 12 เส้น (ผู้ต้องหารายที่ 1)
 2. รถบรรทุก ยี่ห้อ HINO สีม่วง,ขาว,เหลือง,ส้ม,แดง,เทา ชนิด 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น, ส่วนพ่วง
  สีม่วง,ขาว,เหลือง,ส้ม,แดง,เทา ชนิด 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 12 เส้น (ผู้ต้องหารายที่ 2)
 3. รถบรรทุก ยี่ห้อ HINO สีขาว,ม่วง,เหลือง,ส้ม ชนิด 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น, ส่วนพ่วง สีม่วง,เหลือง,ส้ม ชนิด 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 12 เส้น (ผู้ต้องหารายที่ 3)
 4. รถบรรทุก ยี่ห้อ HINO สีขาว,ม่วง,ส้ม,เหลือง,แดง,เขียว ชนิด 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น ส่วนพ่วง
  สีขาว,ม่วง,ส้ม,เหลือง,แดง,เขียว ชนิด 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 12 เส้น
  (ผู้ต้องหารายที่ 4)
 5. รถบรรทุก ยี่ห้อ ISUZU สีม่วง,แดง,เหลือง ชนิด 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น, ส่วนพ่วง สีม่วง,แดง,เหลือง,ส้ม, ชนิด 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 12 เส้น (ผู้ต้องหารายที่ 5)
  6.รถบรรทุก ยี่ห้อ HINO สีขาว,เทา,ม่วง,ชมพู,แดง ชนิด 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น, ส่วนพ่วง สีม่วง,แดง,ส้ม,เหลือง ชนิด 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 12 เส้น (ผู้ต้องหารายที่ 6)

สถานที่จับกุม ทล.311 กม.14+700 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี พฤติการณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงออกตรวจ บริเวณทางหลวงหมายเลข 311 กม.14+700 ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้พบรถบรรทุกพ่วงบรรทุก จำนวน 6 คัน วิ่งมาบนถนนลักษณะน่าเชื่อว่าจะมีน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงได้เรียกให้หยุดรถเพื่อทำการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบทราบว่าบรรทุกทรายมาจากท่าทรายในเขตจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อจะเอาไปส่งให้ลูกค้าที่อยู่ใน จังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่จึงได้นำรถบรรทุกขึ้นชั่งเพื่อตรวจสอบยืนยันน้ำหนัก ปรากฏว่าน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไปกว่า 20-30 ตัน ซึ่งรถประเภทนี้กฎหมายกำหนดให้น้ำหนักบรรทุกรวมรถได้เพียง 50.5 ตัน จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหา ทราบว่า “ใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดมาใช้บนทางหลวง จะต้องถูกจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้จับกุม พร้อมตรวจยึดรถบรรทุกและสิ่งของที่บรรทุกไว้เป็นของกลาง และแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ถูกจับทราบแล้วจึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าวุ้ง ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป​ สอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา​