สมาคมแม่บ้านตำรวจ จับมือเอ็มควอเทียร์ จัดงาน “Side by Side ช้อป ชิม แชร์ จากใจเรา…ถึงมือคุณ” หนุนสินค้าท้องถิ่นไทย สานสายใยครอบครัวตำรวจทั่วประเทศ

สมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ แถลงข่าวจัดงาน “Side by Side ช้อป ชิม แชร์ จากใจเรา…ถึงมือคุณ” งานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทั่วประเทศของครอบครัวข้าราชการตำรวจ ผ่านการเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมท้องถิ่น สร้างรายได้สู่ชุมชน และสนับสนุนครอบครัวตำรวจให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แบบยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2567 ณ ลาน Quartier Avenue ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

นางนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า “จากแผนกลยุทธ์ประจำปี 2567 ที่สมาคมแม่บ้านตำรวจจัดทำโครงการแผนงานและกิจกรรม มีทั้งหมด 3 ด้านคือ การพัฒนาชีวิตครอบครัวตำรวจ, การพัฒนาคน และการพัฒนาสังคม โดยงาน “Side by Side ช้อป ชิม แชร์ จากใจเรา…ถึงมือคุณ” เป็นงานที่สะท้อนความสำเร็จจากโครงการ หนึ่งจังหวัดหนึ่งผลิตภัณฑ์ OPOP (One Province One Product) ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2565 ซึ่งอยู่ในแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจและครอบครัว โดยเน้นการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับครอบครัวตำรวจ อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นการยืนยันถึงพันธกิจของสมาคมแม่บ้านตำรวจในการสร้างความเป็นอยู่ที่สร้างสรรค์ให้กับครอบครัวตำรวจ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโครงการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของข้าราชการตำรวจและครอบครัวมากกว่า 300 รายการ

สำหรับงาน “Side by Side ช้อป ชิม แชร์ จากใจเรา…ถึงมือคุณ” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจได้รวบรวมเอาสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรและพัฒนาโดยสมาคมแม่บ้านตำรวจจากชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ ชูอัตลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละภาค สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทางสมาคมฯ ในการส่งเสริมท้องถิ่นเพื่อเกิดรายได้ภายในชุมชนและสนับสนุนสินค้าของครอบครัวตำรวจให้มีอาชีพเสริมซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของทางสมาคมฯ ในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชีวิตของข้าราชการตำรวจและครอบครัว”

โดยงาน “Side by Side ช้อป ชิม แชร์ จากใจเรา…ถึงมือคุณ” มีผู้ร่วมสนับสนุนอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด (นมตรามะลิ) บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด

ครูปาน-สมนึก คลังนอก ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนครั้งนี้ กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนสมาคมแม่บ้านตำรวจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ดูทันสมัยมากขึ้น ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคได้กว้างขวาง เข้าถึงตลาดและกระแสนิยมได้มากขึ้น สอดรับกับความนิยมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนตามพันธกิจของสมาคมแม่บ้านตำรวจ”

นางสุธาวดี ศิริธนชัย กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์ หนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงานฯ ได้กล่าวว่า “ทาง ดิ เอ็มควอเทียร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการสนับสนุนสถานที่ในการจัดงาน “Side by Side ช้อป ชิม แชร์ จากใจเรา…ถึงมือคุณ” เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนในการเปิดพื้นที่ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายรายได้ให้กับชุมชนและสนับสนุนครอบครัวของตำรวจ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และคุณภาพ ให้ชุมชนและครอบครัวตำรวจมีรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก และแสดงออกถึงการให้ความสำคัญกับสวัสดิการของข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศอีกด้วย”

คุณสุดถนอม กรรณสูต กรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด หรือที่รู้จักกันในนามผลิตภัณฑ์นมตรามะลิ กล่าวว่า “นมตรามะลิ มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนงาน “Side by Side ช้อป ชิม แชร์ จากใจเรา…ถึงมือคุณ” อย่างยิ่ง โดยครอบครัวตำรวจเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่เราต้องการสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาอาชีพ ให้มีธุรกิจของตนเอง ผ่านการส่งเสริมสินค้าในแต่ละพื้นที่ รวมถึงช่วยพัฒนาชุมชน ยกตัวอย่างโครงการ อาซ้อคาเฟ่ เป็นหนึ่งในโครงการที่นมตรามะลิได้มีส่วนช่วยเหลือให้ครอบครัวตำรวจสามารถเริ่มทำธุรกิจกาแฟได้ ดังนั้นเราจึงพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสร้างอาชีพต่างๆ ให้กับครอบครัวตำรวจอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน”

สำหรับ งาน “Side by Side ช้อป ชิม แชร์ จากใจเรา…ถึงมือคุณ ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2567 ณ ลาน Quartier Avenue ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ นั้น แบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ออกดังนี้

  • โซนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า จากกลุ่มแม่บ้านตำรวจทั้ง 9 ภาค และกลุ่มแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีสินค้าที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพและหาซื้อได้ยากมาจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็น งานฝีมือ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สินค้าเกษตร เครื่องสำอาง/เวชภัณฑ์ และอาหาร
  • โซนเครื่องประดับ ที่ได้รวมเอาเครื่องประดับที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและสะท้อนถึงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นพลอยจันทร์ , เครื่องเงิน, ทองลงยา, มุก และเครื่องถม ที่มาในดีไซน์ที่ทันสมัย
  • โซนอาหาร ที่ขนทัพอาหารคาวและของหวานร้านดัง หารับประทานได้ยากจากทั่วประเทศ มาให้ผู้ที่มาร่วมงานได้อร่อยเหนือจรดใต้กับอาหารท้องถิ่นแบบไม่ต้องเดินทาง
  • โซนกิจกรรม เป็นโซนเวทีที่เปิดให้ร้านค้าในงานได้ขึ้นมานำเสนอผลิตภัณฑ์ และมีศิลปิน ดารา มาร่วมงาน และยังเปิดพื้นที่ให้ลูกหลานเหล่าแม่บ้านตำรวจได้มาร่วมแสดงความสามารถเพื่อสร้างสีสันภายในงาน

นอกจากงานจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ OPOP แล้ว ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจยังได้มีกิจกรรมจัดการประกวด “ร้อง เล่น เต้น รำ” ประจำปี 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้บุตรหลานของข้าราชการตำรวจได้แสดงความสามารถพิเศษ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด “ร้อง เล่น เต้น รำ” ประจำปี 2567 จะได้ไปแสดงในงานอีกด้วย ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจและครอบครัวอย่างแท้จริง

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมงาน “Side by Side ช้อป ชิม แชร์ จากใจเรา…ถึงมือคุณ” สามารถมาร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่ในวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2567 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ลาน Quartier Avenue ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์