เปิดแล้วทั่วประเทศ! “ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟ ตำรวจสอบสวนกลาง ” (ศปรฟ.บช.ก.)

เปิดแล้วทั่วประเทศ! “ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟ ตำรวจสอบสวนกลาง “(ศปรฟ.บช.ก.) – “Center of Crime Prevention and Suppression on Railway” (CCPSR) ดูแลความปลอดภัยบนขบวนรถไฟโดยสาร 30 ขบวนต่อวัน

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) มีอำนาจหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รวมถึงการให้ความปลอดภัยกับประชาชนและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร ประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยบนขบวนรถโดยสาร เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยบนรถโดยสาร

จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ศปรฟ.บช.ก.)” เพื่อดำเนินภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม การกระทำความผิดและอาชญากรรมบนขบวนรถไฟ รวมถึงดูความปลอดภัยของประชาชนบนขบวนรถไฟ โดยเฉพาะขบวนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม รวม 30 ขบวนต่อวัน ไม่ว่าจะเป็นขบวนรถไฟสายเหนือ (กรุงเทพ-เชียงใหม่) สายตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพ-หนองคาย) และสายใต้ (กรุงเทพ-หาดใหญ่)

นอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือด้านข้อมูล ข่าวสาร กับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์อาชญากรรมที่เกิดขึ้นบนขบวนรถไฟ รวมถึงการติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมใหม่มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้สามารถแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดบนขบวนรถไฟได้ที่เพจ “ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ศปรฟ.บช.ก.)” https://www.facebook.com/profile.php?id=61555754924070&mibextid=LQQJ4d