ผบช.สตม. ประชุมเตรียมพร้อม ตม.สนามบินภูเก็ต พร้อมสู้คลื่นนักท่องเที่ยวเทศกาลตรุษจีน 2567

ตามนโยบายสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สตม. ซึ่งตระหนักเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีน 2567 สอดรับกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของนายกรัฐมนตรี และมาตรการยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวจีนโดยรัฐบาลไทย – จีน ได้ร่วมกันลงนาม “ความตกลง” ยกเว้นวีซ่าไทย-จีน หรือฟรีวีซ่า มีผลบังคับใช้  1 มีนาคม 2567

วันที่ 8 ก.พ.67 เวลา 17.00 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี ผบก.ตม.2 และ พ.ต.อ.หญิง สาธิมน มิลินทางกูร รอง ผบก.ตม.2 ได้มาประชุมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก และการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับท่องเที่ยว ในห้วงเทศกาลตรุษจีน    ปี 2567 โดยมี ว่าที่ พ.ต.อ.พัดธงทิว ดามาพงศ์ ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 สำนักงานการท่าอากาศยานภูเก็ต และร่วมพิธีปล่อยแถวเตรียมความพร้อม อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ในห้วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2567 ของ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้จัดทำมาตรการในการรองรับการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมือง ภายใต้หลักความมั่นคง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแผนอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2567 โดยจะมีการปฏิบัติในช่วงวันที่ 8 – 14 ก.พ.67 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังท่า   อากาศยานภูเก็ต ช่วงเวลาดังกล่าว ประมาณวันละ 40,000 ราย จากเดิมเฉลี่ยวันละ 30,000 รายต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้น  30 – 35% ของค่าเฉลี่ย โดยมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าว ที่สำคัญ ดังนี้

  1. มีการจัดกำลังพลเต็มอัตราทุกช่องตรวจในช่วงที่มีเที่ยวบินหนาแน่น เพื่อเร่งระบายผู้โดยสารที่สะสมในโถงพักคอยให้ได้ภายในเวลา 30 นาที
  2. กรณีระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองขัดข้อง ให้ถือปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ (COMDOWN 67) ของ บก.ตม.2
  3. เตรียมความพร้อมโดยให้ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต พร้อมรองรับการแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดสถานการณ์ระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองขัดข้อง

นอกจากนั้น ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต ยังมีศักยภาพในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน และสามารถแก้ไขปัญหาและถือปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของหน่วยงานได้ ขอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านมั่นใจ ได้ว่า เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต ทุกนาย จะปฏิบัติหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทุกท่านอย่างเต็มกำลัง