ผบ.ตร. เดินหน้าตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญต่อเนื่อง เน้นย้ำการทำงานเพื่อประชาชน

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินหน้าตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ใต้บังคับบัญชาต่อเนื่อง ล่าสุดลงพื้นที่ให้กำลังใจตำรวจ สภ.โนนกุง จ.อุบลราชธานี เน้นย้ำการทำงานเพื่อประชาชน

วันนี้ (25 ม.ค.67) เวลา 11.00 น. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ สภ.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดยมี พ.ต.อ.วิสูตร สถิตย์ ผู้กำกับการ สภ.โนนกุง พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.โนนกุง ให้การต้อนรับ โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ร่วมพบปะพูดคุย มอบของบำรุงขวัญ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันอย่างเป็นกันเอง

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้แนะนำแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการตำรวจ สภ.โนนกุง ในการปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข , ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในทุกมิติ , เน้นการขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ใน 4 แนวทางเน้นหนัก คือ การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ การปราบปรามอาชญากรรม และการดูแลสวัสดิการ ขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจ , ให้ผู้บังคับบัญชาดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจังในทุกระดับ เน้นผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และให้ข้าราชการตำรวจทุกนายร่วมกันสร้างความสามัคคี ผ่านแนวคิด Police’s Home , พัฒนากำลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม และยึดมั่นในหลักจริยธรรม

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ขอชมเชยข้าราชการตำรวจ สภ.โนนกุง ทุกนาย ที่มีความตั้งใจ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ขอให้ทำหน้าที่ของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ด้วยหัวใจเป็นข้าราชการของพระราชาในสายตาชาวบ้าน รักษามาตรฐาน เพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธาต่อไป ซึ่งตนมีความห่วงใย และตั้งใจจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ใต้บังคับบัญชาทุกพื้นที่ โดยเฉพาะสถานีตำรวจขนาดเล็ก ห่างไกล เพื่อให้กำลังใจและรับทราบปัญหา ตามแนวคิด Police’s Home ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ตำรวจทุกนายไปดูแลประชาชนอย่างเต็มที่