ตร.ร่วม รร.โรงเรียนโยธินบูรณะ ฝึก “หนี ซ่อน สู้”

วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2566 เวลา08.00น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับโรงเรียนโยธินบูรณะ เปิดการอบรมให้ความรู้เพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์Active Shooter “หนี ซ่อน สู้” ให้กับนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีน้องๆนักเรียนเข้าร่วมอบรมกว่า 3,500 คน

ตามนโยบายของพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.สปพ. พ.ต.อ.เด่นหล้า รัตนกิจ รอง ผบก.สปพ. พ.ต.อ.ปิยรัช สุภารัตน์ รอง ผบก.บก.ทท.1 สั่งการให้ พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สายตรวจ บก.สปพ. พ.ต.อ.อาทิตย์ วงษ์จันนา ผกก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ.,พ.ต.ท.คงศักดิ์ ศรีโหร พ.ต.ท.ศตวรรษ คนชุม รอง ผกก.สายตรวจ บก.สปพ. พร้อมคณะครูฝึกกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย (อรินทราช26)

ในการอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เผยแพร่ความรู้ แก่น้องๆนักเรียนให้มีทักษะในการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ ฉุกเฉิน “หนี ซ่อน สู้“ นอกจากนั้นแล้วยังมีการสาธิตการปฐมพยาบาลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และอีกๆหลายๆกรณี ที่จะช่วยเหลือน้องๆให้รับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ทุกมิติ
การฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็นอย่างดี