ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เปิดที่ทำการสายตรวจตำบลละหานหลังใหม่

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 พล.ต.ต.สุชาติ คล้ายจันทร์พงษ์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดทำการสายตรวจตำบลละหานหลังใหม่ เดิมที่พักสายตรวจตำบลละหาร ตั้งอยู่บริเวณสามแยกบ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นที่ดินของเอกชน

ต่อมาทางด้านนายธัชทร ประภากรแก้วรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ผู้นำชุมชนพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันบริจาคและจัดหางบประมาณในการจัดสร้างที่พักสายตรวจตำบลละหารแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ บริเวณแยกบ้านละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ด้วยงบประมาณ 4 แสนบาท

เนื่องจากในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรจัตุรัส มีทางหลวงหมายเลข201(ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว)พาดผ่าน(ทั้งขาขึ้นและขาล่อง)ระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตรเศษ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ มีผู้สัญจรใช้รถใช้ถนนจำนวนมากและบริเวณสี่แยกสัญญาณไฟแดงบ้านละหานมีสถานีจอดรถรับส่ง ผู้โดยสารปลายทางกรุงเทพมหานครจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเลย ซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมากและในพื้นที่ยังมียังประสบปัญหาด้านยาเสพติดโดยในปีงบประมาณ 2567 ได้จัดให้มีโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในตำบลแพร่ระบาดของยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในพื้นที่ตำบลละหาน

เพื่อให้มีความพร้อมในการปฎิบัติหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตามแนวทางการบริหารราชการของผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติ ด้านงานป้องกันและปราบปรามเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมหรือสร้างความเดือดร้อนเอารัดเอาเปรียบหรือกระทบต่อการดำเนินชีวิตในปกติสุขของประชาชนจึงได้สร้างที่พักสายตรวจตำบลละหานขึ้น

1.)เพื่อใช้เป็นที่พักสายตรวจตำบลละหานทดแทนที่พักหลังเดิม
2.)เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการหรือขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งในพื้นที่และผู้สัญจรไป-มาและสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไประงับเหตุหรือไปยังที่เกิดเหตุได้ทันท่วงทีเหลือรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.)เพื่อควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรมให้ประชาชนรู้สึกว่ามีปลอดภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สิน
4.)เพื่อพัฒนาระบบงานสายตรวจให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการระงับเหตุและบริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว
5.)เพื่อพัฒนาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุทุกระดับโดยเฉพาะศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติการณ์ที่มีความพร้อมสามารถตอบสนองการรับแจ้งเหตุเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขเหตุการณ์
6.)เพื่อนำเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
7.)เพื่อจัดเก็บข้อมูลบุคคลท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันเหตุ
8.)เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายภาคประชาชนทุกภาคส่วนโดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มช่องทางการรับแจ้งสร้างจิตรสำนึกให้ประชาชนร่วมกันรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรม

ด้าน พ.ต.อ.อาทิตย์ ฉัตรชัยรัตนเวช ผกก.สภ.จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ยังกล่าวขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนร่วมในการสร้างที่พักสายตรวจแห่งใหม่แห่งนี้ หลังจากสถานที่เดิมนั้นเป็นพื้นที่ของเอกชน ซึ่งที่พักสายตรวจแห่งใหม่แห่งนี้นั้นจะเป็นที่พักเพื่อคอยอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2566-2567 ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วัน อีกทั้งยังป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลที่กำลังจะมาถึง และ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลที่กำลังจะมาถึงนี้ พร้อมทั้งได้นิมนต์พระสงฆ์มาร่วมทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับที่พักสายตรวจแห่งใหม่แห่งนี้ต่อไปอีกด้วย