Quick Win!! ชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล

วันที่18 ธันวาคม 2566 พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick Win)ของสถานตำรวจนครบาลปทุมวัน ณ ที่ทำงการชุมชน บ้านครัวใต้ เขตปทุมวัน โดยมี พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล,พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล,นางนวพร กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน, ดร.ณพพงศ์ ธีระวง ประธาน กต.ตร.สน.ปทุมวัน และภาคีเครือข่ายอีกหลายภาคส่วนที่ร่วมบูรณาการและร่วมติดตามในครั้งนี้

สำนักงานตำรวจจัดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน(CBTx) พร้อมทั้งคัดแยก/คัดกรอง ผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด รวมถึงการกวาดล้างจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในตำบลเป้าหมายและสร้างตำบลเปราะบางต้านยาเสพติดให้เป็น”ตำบลสีขาวปลอดยาเสพติด”เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย โดยดำเนินการ100 ตำบลทั่วประเทศ โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 รวมระยะเวลา 110 วัน

ในส่วนของกองบังคับการตำรวจนครบาล6 ได้มอบหมายให้สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ดำเนินโครงการฯร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานเขตปทุมวัน,ศูนย์บริการสาธารณสุข5 จุฬาลงกรณ์,คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน และคณะที่ปรึกษา ประธานชุมชน และประชาชนในพื้นที่แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯซึ่งมีชุมชน จำนวน 10 ชุมชน มีประชากรรวมทั้งสิ้น จำนวน 14,640 คน

โดยหลังจากพล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดโครงการเสร็จสิ้นแล้วก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในชุมชน พร้อมพบปะกลุ่มวัยรุ่น และ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ตลอดจนผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง ซึ่งตลอดการลงพื้นที่ครั้งนี้เต็มไปด้วยเสียงทักทายและรอยยิ้ม ถือว่าได้รับการตอบรับจากผู้คนในชุมชนเป็นอย่างดี