นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ตำรวจ ให้บริการตรวจ ปอด หู ตา ฟัน แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการตำรวจจราจร

พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ ลงพื้นที่กองบังคับการตำรวจจราจร ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลตำรวจ ครั้งที่ 3 ซึ่งให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดกองบังคับการตำรวจจราจร ที่ปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางมลพิษทางอากาศ และทางเสียง เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลายโรค โดยให้บริการตรวจสุขภาพหลายสถานี อาทิ

– ตรวจโรคทั่วไป

– ตรวจตา

– กายภาพบำบัด

– ตรวจหู audio metry

-ตรวจ spirometry ตรวจปอด

– ทำฟัน

– โภชนาการอบรมเกี่ยวกับอาหาร หรือโรค NCD

การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีตำรวจจราจรให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพมารับการตรวจรักษาจำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่อง ปอด หู ตา ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการปฏิบัติหน้าที่ เบื้องต้นพบความผิดปกติเรื่องตาจำนวนมากที่สุด โดยตรวจพบต้อลม ต้อเนื้อ 112 ราย ส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ 20 ราย มี 3 ราย อาจจะต้องได้รับการผ่าตัด ซึ่งจักษุแพทย์ให้คำแนะนำการเฝ้าระวังและการรักษา