ตร. จับรางวัลผู้โชคดีทำแบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์ รับรางวัล iPhone 14 จำนวน 20 เครื่อง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566  เวลา 13.30 น.  พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. เป็นประธานพิธีจับรางวัลผู้โชคดีจากการทำแบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์ สำหรับประชาชน จำนวน 40 ข้อ ชิงรางวัล iPhone 14 ประจำเดือน กันยายน 2566 จำนวน 20 รางวัล  ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้ทำแบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์สำหรับประชาชน จำนวน 40 ข้อ ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.2566 จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 หากทำแบบทดสอบครบ 40 ข้อแล้ว  จะได้รับ Whoscall Premium Gift Code ฟรี ซึ่งสามารถใช้บริการ Whoscall Premium Feature ได้ฟรี เป็นระยะเวลา 1 ปี หากทำแบบทดสอบได้คะแนนตั้งแต่ 35 ข้อ  ขึ้นไป จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล  iPhone 14  เดือนละ 20 รางวัล  เป็นเวลา 3 เดือน  รวม 60 รางวัล  โดยประชาชนสามารถทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง  แต่จะได้รับสิทธิ Whoscall Premium และสิทธิลุ้น iPhone 14 เพียง 1 สิทธิ  และได้จับรางวัลผู้โชคดีประจำเดือน กรกฎาคม และ สิงหาคม 2566 เดือนละจำนวน 20 รางวัล รวม 2 เดือน 40 รางวัล ไปแล้วนั้น 

ในห้วงวันที่ 1– 30 ก.ย.2566  มีประชาชนเข้ามาทำแบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์ สำหรับประชาชน จำนวน 40 ข้อ  และได้รับสิทธิ Whoscall Premium Gift Code ฟรี ซึ่งสามารถใช้บริการฟีเจอร์เสริมต่างๆ จาก Whoscall Premium ได้ฟรีเป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวน 381,893 คน  ในจำนวนนี้มีประชาชน ทำแบบทดสอบได้คะแนนตั้งแต่ 35 ข้อ  ขึ้นไป และได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล iPhone 14 จำนวน 317,112 คน สำหรับวันนี้เป็นการจับรางวัลหาผู้โชคดี  ครั้งที่ 3 จำนวน 20 รางวัล   ซึ่งจะได้รับรางวัล  iPhone 14  จำนวน  20 รางวัลๆ ละ 1 เครื่อง 

สำหรับวิธีการจับรางวัลผู้โชคดี จำนวน 20 ท่าน ใช้วิธีกดสุ่มเลือกผู้โชคดีทีละรางวัลจากรายชื่อทั้งหมด โดยข้าราชการตำรวจหรือข้าราชการอื่นที่เข้าไปทำแบบทดสอบ สำหรับประชาชน จำนวน 40 ข้อนี้  ทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลทั้งหมดเช่นเดิม  และวันนี้ผู้ที่โชคดีได้รับรางวัล iPhone 14  จำนวน 20 รางวัลๆ ละ  1  เครื่อง  ได้แก่

1.P083271 นางสาวนงนภัส มหาชัย

2.P072666 นางสาวแพรวทอง แก้วมหาภิญโญ

3.P007436 นางสาวอทิตยา สง่างาม

4.P315493 นางสาวเปมิกา มังศรี

5.P247148 น.ส.เพ็ญพลอย กะหล่ำพันธ์

6.P309464 นายสิรวิชญ์ ชาญจระเข้

7.P240061 นายสุรศักดิ์ ทองสุก

8.P307894 นายธีรวัฒน์ อาทรสิริรัตน์

9.P285782 นางสาวชนิกานต์ พุกเจริญ

10.P309452 นายพงศกร มุริจันทร์

11.P278383 นายสุพรรณ ใจหาญ

12.P302133 พ.ต.อ.กอบโชค เล็กตระกูล

13.P261640 ส.ต.ท.เศรษฐกิจ ลี้เจริญ

14.P314484 นางสาวณัฐวรางค์ เที่ยงแช่ม

15.P254307 นางสาวสุพิชฌาย์ ไข่แก้ว

16.P226109 นางสาวภัทชา รัตนพงศ์

17.P259553 นางสาวพลอยนภัส โชติวราธรรม

18.P316150 นางสาวกัญญาพัชร บุญสูง

19.P315784 นายอดินันท์ ดำรงสันติพิทักษ์

20.P189344 นายกษิดิศ สำลีจิต

วันนี้ได้จับรางวัลหาผู้โชคดีรับ iPhone 14 ครั้งที่ 3 จำนวน 20 ท่าน  ครบถ้วนแล้ว  และสำหรับเดือนกันยายน 2566  มีผู้ที่ได้รับรางวัลในการแนะนำให้ประชาชนทำแบบทดสอบมากที่สุด จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

1.พ.ต.ท.ธนกานต์ พระสุมาตย์ สว.(สอบสวน)สภ.กกตูม ภ.จว.มุกดาหาร บช.ภ.4 แนะนำ 4,796 ราย

2.น.ส.สุธาทิพย์ เกิดดี แนะนำ 557 ราย

สำหรับผู้โชคดีสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ช่องทาง www.เตือนภัยออนไลน์.com  ในการรับรางวัล จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อไปยังผู้ที่โชคดี  จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับมอบหมายจะนำส่งรางวัลถึงบ้านหรือที่อยู่ของผู้โชคดีกับมือท่านเอง 

พล.ต.ท.ธัชชัยฯ ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันยังมีประชาชนตกเป็นเหยื่อของคนร้ายอยู่ ดังนั้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันภัยออนไลน์อย่างต่อเนื่อง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทำแบบทดสอบ วัคซีนไซเบอร์ จำนวน 40 ข้อ และขอให้แชร์แบบทดสอบไปให้กับญาติหรือผู้เป็นที่รักเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ทำแบบทดสอบมีความรู้เท่าทันกลโกงของคนร้ายบนโลกออนไลน์ และไม่ตกเป็นเหยื่อ      

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนภัยออนไลน์ได้ผ่านทาง www.เตือนภัยออนไลน์.com Facebook : https://www.facebook.com/เตือนภัยออนไลน์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-866-3000 หรือโทรศัพท์สายด่วน 1441 กรณีถูกคนร้ายหลอกลวงแจ้งความตำรวจผ่านระบบ www.thaipoliceonline.com