ตร. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ พระอุโบสถวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 8 พ.ย.66 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ พระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการร่วมกันทำบุญ สร้างกุศล สืบทอดขนบธรรมเนียมและประเพณีจากครั้งบรรพกาลสู่ชนรุ่นหลังธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ เงินบริจาคเหลือจ่ายหลังหักค่าใช้จ่าย ให้จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณกุศลต่าง ๆ เช่น การจัดอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติ และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ หรือตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นสมควร ทั้งนี้ หากเหลือจ่ายให้นำเข้ากองทุนสวัสดิการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อไป