มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร. รับมอบเงินจาก นร.ชั้น ม.3 รร.เซนโยเซฟคอนแวนต์

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.66 เวลา 10.00 น. ที่สถาบันนิติเวช​วิทยา​ โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ.หญิง ณปภัช ณัฏฐสุมน นายแพทย์​ (สบ5) หัวหน้ากลุ่ม​งานนิติพยาธิ​ สถาบันนิติเวช​วิทยา​ เป็นตัวแทนจากมูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร. รับมอบเงินบริจาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์

โดยเงินดังกล่าวมาจากการจัดกิจกรรม “วันดอกรักบาน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนระดับต่างๆ ได้รู้จักการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ครูและเด็กได้ช่วยกันอย่างเต็มที่ เน้นกระบวนการกลุ่มและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ตามศักยภาพ ทั้งทางด้านการฝึกทักษะอาชีพ ศิลปะ ดนตรีและการแสดง อีกทั้งยังสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน “รักเมตตา สละตนเพื่อผู้อื่น” ซึ่งเงินรายได้จากกิจกรรม นักเรียนจะนำไปมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป โดยนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เลือกบริจาคให้กับมูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร.

โดยเงินบริจาคทั้งหมดทางมูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร. จะนำไปใช้สำหรับเพื่อสงเคราะห์และดำเนินการต่อศพไม่มีญาติหรือญาติศพที่ยากไร้ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น

ทั้งนี้มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ  ตระหนักถึงความสำคัญของศพนิรนาม ศพไร้ญาติ และผู้ยากไร้  จึงได้มีการจัดตั้งโครงการ “เพื่อผู้ยากไร้ แด่ศพไร้ญาติ ” เพื่อจัดหา ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความพร้อมและความคล่องตัว ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม โดยผู้ที่สนใจบริจารสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้โดยตรงที่มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ หรือทางช่องทางออนไลน์ของทางมูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ