สภ.เมืองพัทยา จัดพิธีลอดซุ้มกระบี่ แสดงมุทิตาจิต ข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

สภ.เมืองพัทยา จัดพิธีลอดซุ้มกระบี่ แสดงมุทิตาจิต ข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

ที่ บริเวณหน้าด้านสภ.เมืองพัทยา พ.ต.อ.ฐนพงศ์ โพธิ์ทิ  ผกก.สภ.เมืองพัทยา เป็นประธานพิธีงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ประจำปี 2566 โดยมี พ.ต.ท.สุรเชษฐ เอนกศรี  รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทยา ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน นางอำพร แก้วแสง ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองพัทยา คณะกรรมการ กต.ตร สภ.เมืองพัทยา  ครอบครัว เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการตำรวที่เกษียณอายุ จำนวน 3 นาย และขอลาออกจากราชการ จำนวน 1 นาย

โดยภายในได้พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและพิธีลอดซุ้มกระบี่ ให้กับข้าราชการตำรวจตำรวจที่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 สำหรับพิธีดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความทุ่มเท เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่พี่น้องประชาชนและสภ.เมืองพัทยา เรื่อยมา จนครบเกษียณอายุราชการ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี บรรดาข้าราชการตำรวจ ต่างพร้อมใจกันตั้งแถวมอบดอกไม้ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต และเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการอีกด้วย