ผบ.ตร. เยี่ยมอำลาหน่วยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เยี่ยมอำลาหน่วยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมเป็นประธานพิธีสวนสนามเทิดเกียรติ และเปิดร้านปันรักษ์ ที่ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี สร้างโอกาส สร้างกำลังใจ สร้างรายได้ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจให้ดีขึ้น

วันนี้ (19 ก.ย.66) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานในพิธีสวนสนามเทิดเกียรติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในวาระเยี่ยมอำลาหน่วย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีคุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ , พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. , พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. , พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน , ผู้บังคับบัญชาของ บช.ตชด. และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมพิธี เนื่องในวาระที่ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2566 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจึงได้จัดพิธีเทิดเกียรติขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สร้างคุณูประการให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนด้วยดีเสมอมา

โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สักการะพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต , ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช , ถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น ผบ.ตร.ขึ้นแท่นรับการเคารพ และขึ้นรถตรวจพลสวนสนาม

ทั้งนี้ ผบ.ตร. ได้กล่าวขอบคุณและชมเชยการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในห้วงที่ผ่านมา ที่ได้ปฏิบัติตามนโยบาย ร่วมกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ และยังเป็นหน่วยกำลังเสริมควบคุมความปลอดภัยในแนวทางตามชายแดน และยังดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนยังได้เป็นครูสอนและดูแลนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่างๆ ทั่วประเทศ ที่เป็นพื้นที่ป่าเขาทุรกันดาร เด็กนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้เด็กเหล่านั้นได้มีความรู้อย่างถูกต้อง

ผบ.ตร.ยังฝากข้อคิดการทำงานให้ตำรวจ ว่า ต้องทำงานเชิงรุก มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นตำรวจมืออาชีพ ทำงานเชิงรุก โดยศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ หมั่นทบทวนยุทธวิธี วางแผนการทำงาน ทบทวน ประเมินการปฏิบัติ แสวงหาความร่วมมือ สื่อสารทำความเข้าใจ กับพี่น้องประชาชนอยู่เสมอ และสิ่งสำคัญที่สุดที่ตำรวจพึงมี คือทัศนคติเชิงบวก มุ่งมั่นปฏิบัติงานโดยมีประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความเสียสละ สามัคคี อุทิศให้ส่วนรวม เมื่อเรามีทัศนคติที่ดีแล้ว จะเป็นแรงผลักในการทำงาน ไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่คิดว่างานในหน้าที่คือภาระ ไม่บ่น ไม่ย่อท้อ แต่จะเห็นว่าอาชีพตำรวจเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ช่วยเหลือประชาชน เปรียบเสมือนการทำบุญ ทำความดีในทุกวัน

จากนั้น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้เป็นประธานเปิดร้านกาแฟปันรักษ์ ณ อาคารบริการนักท่องเที่ยว ค่ายนเรศวร โดยมีคุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมพิธีด้วย ผบ.ตร. กล่าวว่า การดำเนินการร้านปันรักษ์คาเฟ่ ถือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสวัสดิการที่ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจได้จัดทำขึ้น เพื่อช่วยสร้างโอกาส สร้างกำลังใจ สร้างรายได้ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจให้ดีขึ้น วันนี้ขอชื่นชมที่ได้เห็นความตั้งใจของผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ข้าราชการตำรวจ และแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน ที่ได้เสียสละเวลาช่วยกันผลักดันให้เกิด “ร้านปันรักษ์คาเฟ่” ซึ่งถือเป็นการสานต่อโครงการของอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจที่ผ่านมา ให้เกิดความต่อเนื่อง จนเกิดร้านปันรักษ์ คาเฟ่ สาขาค่ายนเรศวร ซึ่งเป็นสาขาที่ 6 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็นสาขาที่ 2 ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้า สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อให้ครอบครัวตำรวจ มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการอำนวยความสะดวก ยกระดับสร้างภาพลักษณ์การให้บริการ ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ ขอให้ทุกคนปฏิบัติงาน ให้บริการลูกค้าอย่างจริงใจ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

ด้านนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า ร้านปันรักษ์ คาเฟ่ ริเริ่มโดยคุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ อดีตนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ที่ช่วยสนับสนุนต่อยอดผลผลิตเมล็ดกาแฟของครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบญจมะ 1 และชุมชนดอยสามหมื่น จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทรูคอฟฟี่ที่สนับสนุนการอบรมบาริสต้า เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในทุกๆ ด้านตลอดมา ในนามของสมาคมแม่บ้านตำรวจขอแสดงความยินดีในโอกาสเปิดสาขาใหม่ ร้านปันรักษ์คาเฟ่ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แห่งนี้ ซึ่งหน่วยงาน ตชด.เป็นหนึ่งในต้นแบบของการตอบรับนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ในการช่วยเหลือสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตจะมีการส่งเสริมพัฒนา ต่อยอดการสร้างอาชีพให้กับสมาชิกในค่ายนี้ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีสินค้าจากครอบครัวตำรวจมาวางขาย เพื่อสร้างรายได้เสริม โดยสมาคมแม่บ้านตำรวจพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่