ทลายเว็บไซต์ jerkunmai ค้ากามออนไลน์ พบคลิปเด็กหญิง อายุ 15 ปี ถูกโพสต์ขาย

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ทลายเว็บไซต์ jerkunmai ค้ากามออนไลน์ พบคลิปเด็กหญิง อายุ 15 ปี ถูกโพสต์ขาย

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา ผบก.ปคม., พ.ต.อ.มารุต กาญจนขันธกุล, พ.ต.อ.ณรงค์ เทศวิบูลย์, พ.ต.อ.สุรพงษ์ ชาติสุทธิ์, พ.ต.อ.ณัฏฐ์ สุวรรณวัฒนะ, พ.ต.อ.วุฒิชัย จันโทภาส, พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส รอง ผบก.ปคม., พ.ต.อ.กึกก้อง ดิศวัฒน์ ผกก.5 บก.ปคม., พ.ต.ท.นิติ ด่านไพบูลย์ รอง ผกก.กก.5 บก.ปคม.

​เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ท.พงศ์พิต อุปรโครต, พ.ต.ท.เกริก เสนาะสำเนียง รอง ผกก.5 บก.ปคม. และ พ.ต.ท.ปริญญา รักษาแก้ว สว.กก.5 บก.ปคม.

​ร่วมกันจับกุม
1. นายนพดลฯ อายุ 40 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา 2898/2566 ลงวันที่ 6 กันยายน 2566
​2. น.ส.คชาภรณ์ฯ อายุ 51 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา 2899/2566 ลงวันที่ 6 กันยายน 2566
​3. นายวริทธิ์ ฯ อายุ 41 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา 3047/2566 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566
​4. นายพีรพล ฯ อายุ 41 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา 3052/2566 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566

​จับกุมผู้ต้องหาที่ 1 และ 2 ในความผิดฐาน
1. สนับสนุนการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี ซื้อชาย จำหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใดแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ไม่ถึงสิบแปดปี
​2. สนับสนุนการกระทำความผิดฐานเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการเพื่อการอนาจารซึ่งบุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ไม่เกินสิบแปดปี เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี แม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
​3. สนับสนุนการกระทำความผิดฐานเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหาล่อไปหรือชักพาไป เพื่อการอนาจารซี่งบุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ไม่เกินสิบแปดปี แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม
​4. สนับสนุนการกระทำความผิดฐานโดยทุจริตรับไว้ เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไป ซึ่งบุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม 5.สนับสนุนกากระทำความผิดฐานกระทำด้วยประการใดๆโดยการช่วยเหลือ ให้ความสะดวก หรือคุ้มครองการค้าประเวณีของผู้อื่น รับประโยชน์ไม่ว่ารูปแบบใดจากการค้าประเวณีของผู้อื่นหรือจากผู้ซึ่งค้าประเวณี และโดยทุจริตรับไว้
​6. สนับสนุนการกระทำความผิดฐานพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อหากำไร หรือเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย
7. สนับสนุนกากระทำผิดฐาน ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด​

​จับกุมผู้ต้องหาที่ 3 และ 4 ในความผิดฐาน
​1. สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
​2. ค้ามนุษย์เป็นธุระจัดหา ซื้อขาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใดเว้นวรรคโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีโดยได้กระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี
​3. เป็นธุระจัดหาล่อไปหรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตามโดยเป็นการกระทำแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี
​4. เพื่อสนองความใคร่ของบุคคลอื่นเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจาร ซึ่งบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปีแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม
​5. โดยทุจริตรับไว้เป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปซึ่งบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม
​6. กระทำด้วยประการใดใดโดยช่วยเหลือให้ความสะดวกหรือคุ้มครองการค้าประเวณีของผู้อื่นรับประโยชน์ไม่ว่ารูปแบบใดจากการค้าประเวณีของผู้อื่นหรือจากผู้ซึ่งค้าประเวณี
​7. พรากผู้เยาอายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารโดยผู้เยานั้นเต็มใจไปด้วย
​8. ชักจูงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด”

​พฤติการณ์ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปคม. ได้ทำการช่วยเหลือ ด.ญ.เอ และ ด.ญ.บี เหยื่อจากการค้ามนุษย์ และได้ทำการสืบสวนขยายผลจนสามารถจับกุมนายหน้าจัดหาเด็กหญิงมาค้ามนุษย์ฯ ได้ที่คอนโดย่านพระราม 2 (ซึ่งคอนโดดังกล่าวเป็นสถานที่ที่เหยื่อถูกล่อลวงให้มาค้ากาม) โดยจากการสืบสวนขยายผลทราบว่า ด.ญ.เอ และ ด.ญ.บี ถูกล่อลวงให้มาค้ากามที่คอนโดดังกล่าว โดยวิธีการหาลูกค้าจะนำรูปของเหยื่อไปโพสต์ที่ www.jerkunmai.com โดยจะต้องเสียค่าโฆษณาเป็นเงิน 490 บาทต่อเดือน และหากจะให้แอดมินเพิ่มยอดการเข้าชม หรือเป็นผู้ที่มีความนิยมสูง รีวิวดี จะต้องมีการซื้อหรือเพิ่มค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าโฆษณาปกติ

ภายหลังจากทราบข้อมูลดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปคม. จึงได้ตรวจสอบข้อมูลเว็ปไซต์ www.jerkunmai.com จนทราบว่า เงินค่าโฆษณาที่โอนจ่ายให้กับเว็ปไซต์นี้จะถูกโอนเข้ามายังบัญชี น.ส.คชาภรณ์ฯ โดยคิดเป็นเงินประมาณ 200,000 – 3000,000 บาทต่อเดือน และจากการสืบสวนเพิ่มเติมทำให้ทราบว่าผู้ที่มากดเงินออกจากบัญชีดังกล่าว คือ นายนพดลฯ โดยภายหลังจากนายนพดลฯ กดเงิน ออกมาเเล้ว นายนพดลฯ จะนำเงินดังกล่าวไปส่งมอบให้นายวริทธิ์ ฯ ทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปคม. จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติศาลออกหมายจับ น.ส.คชาภรณ์ฯ และ นายนพดลฯ

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำกำลังเข้าจับกุม น.ส.คชาภรณ์ฯ ที่บ้านพักย่านดุสิต และจับกุม นายนพดลฯ ที่แมนชั่นย่านบางเขน โดย น.ส.คชาภรณ์ฯ ให้การรับว่าตนได้รับจ้างเปิดบัญชีม้าจริง ในราคา 2,000 บาท ส่วนนายนพดล ฯ ให้การรับว่านายวริทธิ์ฯ ได้ทำเว็บไซต์หาคู่ ว่าจ้างตนให้เป็นผู้กดเงินสดจากบัญชีม้ามาให้ โดยจะได้ค่ากดเงินครั้งละ 1,000-2,000 บาท จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับนายวริทธิ์ฯ และนำกำลังเข้าจับกุม นายวริทธิ์ฯ ได้ที่หมู่บ้านหรูย่านหัวหมาก โดย นายวริทธิ์ ฯ ให้การรับว่า ตนได้ทำหน้าที่เป็นแอดมิน เว็บไซต์ jerkunmai.com จริง และมีหน้าที่จัดทำรายรับได้ที่มาจากเว็บไซต์ในแต่ละเดือน โดยได้รับเงินเดือนจากการเป็นแอดมิน เดือนละ 60,000 บาท และจะนำเงินรายได้ส่วนที่เหลือมาแบ่งครึ่งกับนายพีรพลฯ ซึ่งเป็นหุ้นส่วน และเป็นเจ้าของเว็บไซต์ jerkunmai.com
จากการจับกุมนายวริทธิ์ฯ และตรวจยึดของกลางเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนหลายรายการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปคม. จึงได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับนายพีรพลฯ และเข้าทำการจับกุมตัว นายพีรพลฯ ได้ที่หมู่บ้านหรูย่านสมุทรปราการ โดยพบประวัติข้อมูล และการโพสต์รูป ด.ญ.เอ และ ด.ญ.บี (เหยื่อการค้ามนุษย์) และหญิงสาวอีกหลายราย ภายในคอมพิวเตอร์ของนายพีรพลฯ โดยนายพีรพลฯ ให้การรับว่าตนเป็นเจ้าของเว็บไซต์ jerkunmai.com จริง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย นำส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปคม. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย อีกทั้งจะได้ดำเนินการเสนอเรื่องต่อกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อทำการปิดเว็บไซต์ดังกล่าว ต่อไป

จากการสอบถาม นายวริทธิ์ฯ และนายพีรพลฯ ให้การว่าตนเป็นเพื่อนสนิทกัน ต่อมาประมาณกลางปี 2564 พวกตนขาดรายได้ จึงเกิดไอเดียคิดทำเว็บไซต์ดังกล่าว โดยตนได้ว่าจ้างโปรแกรมเมอร์ชาวต่างชาติ สร้างเว็บไซต์ jerkunmai.com ให้ และเช่า server ไว้ที่ต่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจาก เจ้าหน้าที่รัฐ โดยทั้งสองมีรายได้จากการทำเว็บไซต์ดังกล่าวประมาณเดือนละ 200,000-300,000 บาท