พิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้นำหน่วย ระดับหัวหน้าสถานี

วันที่ 12 ก.ย.66 พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผบ.ตร. มอบหมายให้ พลตำรวจตรี สุรจิต ชิงนวรรณ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 2 ประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้นำหน่วย ระดับหัวหน้าสถานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 12 – 19 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเถอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา อ.บางละมุง จว.ชลบุรี

ตามอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ให้กองบัญชาการศึกษา โดยสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพดำเนินโครงการสัมมนาผู้นำหน่วย ระดับหัวหน้าสถานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 รุ่น รวม 357 นาย ณ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา อ.บางละมุง จว.ชลบุรี โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1 สัมมนาระหว่างวันที่ 12 ถึง 14 กันยายน 2566 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นข้าราชการตำรวจหัวหน้าสถานี ที่ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น หรือ สับเปลี่ยนหมุนเวียนในระนาบเดิมจากตำแหน่งที่ไม่ใช่หัวหน้าสถานี จาก บช.น., ภ.2, ภ.3, ภ.4 และ ภ.9 จำนวน 174 นาย โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้นำหน่วยระดับหัวหน้าสถานี ได้รับความรู้ใหม่ ๆ มีความพร้อม ในการบริหารงาน สามารถแก้ไขปัญหาการปฏิบัติในการป้องกันและปราบปราม ได้ในทุกมิติ และตระหนักถึงความรับผิดชอบบทบาทของการบริหารงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
  2. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวความคิด ในการพัฒนาองค์กรตามแนว พระราชดำริและหลักธรรมาภิบาลให้ก้าวหน้า เกิดผลสัมฤทธิ์สู่ระดับ มาตรฐานสากล
  3. เพื่อให้รู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมีอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้น ทั้งสามารถปรับระบบการบริหาร องค์กรให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
  4. เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ในการปฏิบัติงานของตำรวจ ในการบริการประชาชนให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธา พิทักษ์รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว

หัวข้อบบรรยายวันนี้ได้แก่ “หัวข้อกระบวนการทางความคิด (mind set)” โดย นายพีรพงศ์ เพิ่มแสงงาม นายตำรวจนครลอสแองเจลิส และในช่วงบ่าย “หัวข้อการรับมือคดีออนไลน์” โดย พลตำรวจตรี นิเวศน์ อาภาวศิน รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง เทคโนโลยี และ “หัวข้อการบริหารงานด้านการสืบสวน” โดย พลตำรวจตรี ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล

สำหรับ นายตำรวจพีรพงศ์ เพิ่มแสงงาม (พีท) อดีตตำรวจสังกัดกรมตำรวจนครลอสแอนเจลิส (LAPD) ที่รับราชการมากว่า 34 ปี ผ่านประสบการณ์การทำงานมาหลากหลายสายงาน เช่น การเป็นสายตรวจประจำสถานีตำรวจ การทำงานด้านการปราบปรามยาเสพติด 4 ปีกว่า ทั้งยังเคยเป็นสายลับปลอมตัวล่อซื้อยาเสพติด เข้าประจำการสำนักงานปราบปรายาเสพติดกลางของ LAPD จับกุมคดียาเสพติดมากกว่า 500 ราย นอกจากนี้ยังเข้าร่วมหน่วยงานเกี่ยวกับการตามจับแก๊งเอเชีย รวมถึงเข้าร่วมงานกองฝึกอบรมกองฝึกอบรมโรงเรียนตำรวจ LAPD โดยเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมตำรวจด้านการฝึกกายภาพและศิลปะป้องกันตัว ฝึกยุทธวิธีตำรวจการจจู่โจมต่างๆ และในปี 2555 จนถึงเกษียณอายุราชการ นายตำรวจพีทพีรพงษ์ อยู่ในหน่วยบริการฉุกเฉิน LAPD Couterterism Specail Operation ในส่วนสุนัขตรวจค้นหาวัตถุระเบิด

ในปี พ.ศ.2565 นายตำรวจพีรพงศ์ เพิ่มแสงงาม ยังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 ที่ได้อุทิศตนเพื่อสังคมและสาธารณชนมาตลอดระยะเวลา ๓๔ ปี ที่รับราชการตำรวจมาทั้งในประเทศไทยและในสหรัฐอเมริกา ทางด้านสังคมสงเคราะห์และชุมชนสัมพันธ์ อาทิ การสละเวลานอกเวลาราชการในการช่วยตามหาและช่วยเหลือชาวไทยที่ตกทุกข์ในกรณีต่าง ๆ ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ และการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา อาทิ การเป็นวิทยากรบรรยายให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พีรพงศ์ เพิ่มแสงงาม (พีท) อดีตตำรวจสังกัดกรมตำรวจนครลอสแอนเจลิส (LAPD) ร่วมบรรยายใน “หัวข้อกระบวนการทางความคิด (mind set)” เล่าถึงประสบการณ์การทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมตำรวจนครลอสแอนเจลิสกว่า 35 ปี เรื่องการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจของที่นั่น รวมถึงเรื่องความแตกต่างของยศเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยและอเมริกา เป็นต้น