ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ผุดโครงการธนาคารขยะ ชวนตำรวจในสังกัดเปิดบัญชี แปรขยะให้เป็นเงิน

ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะ นับว่าเป็นปัญหาสำคัญในชุมชน เหตุเนื่องมาจากประชากรในชุมชน ไม่ค่อยดูแลรักษาความสะอาด ทำให้ขยะในชุมชนเพิ่มขึ้น สถานประกอบการต่างๆมีมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ คือขยะย่อมมีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย จนกระทั่งการกำจัดขยะไม่สมดุลกัน

การเพิ่มขึ้นของจำนวนขยะ จึงมีขยะที่เหลือตกค้างรอการกำจัดอยู่เป็นจำนวนมาก และเกิดจากการที่ผู้คนส่วนมากละเลยและไม่เห็นคุณค่าของขยะเหล่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วหากนำมาคัดแยกอย่างถูกวิธี ขยะเหล่านั้นจะสามารถสร้างประโยชน์และยังสามารถนำกลับมาหมุนเวียนเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง เรียกได้ว่าเป็นการประหยัดทรัพยากรและเงินงบประมาณแผ่นดินได้เป็นจำนวนมาก ยิ่งไปกว่านั้นสามารถเป็นการลดปริมาณขยะได้อีกด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พล.ต.ต.จิรเดช พระสว่าง ผบก.อก.บช.ก. ระบุว่า จากปัญหาดังกล่าว พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จึงเกิดแนวคิดลดปริมาณขยะ และให้สามารถนำขยะกลับมาใช้ได้ เกิดเป็นโครงการ “ธนาคารขยะและการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้น” เพื่อเป็นการสร้างวินัย จิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของข้าราชการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมการแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อให้สามารถนำขยะเหล่านั้น ไปรีไซเคิล หรือนำไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อได้ เช่นที่เปิดฝากระป๋อง ที่สามารถนำไปทำเป็นขาเทียม เป็นต้น ซึ่งหลังจากนั้นก็จะนำส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป สำหรับขั้นตอนการนำขยะมาแปรเป็นรายได้ เริ่มจากการคัดแยกขยะออกเป็น

  • ขยะอินทรีย์ หรือขยะย่อยสลายง่าย เช่น เศษอาหาร เปลือกไม้
  • ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง กระดาษ กล่องกระดาษ
  • ขยะทั่วไป เช่น กล่องโฟม ถ้วย จาน กระดาษชานอ้อย แก้วกระดาษ ซองขนม ซองบะหมี่ ภาชนะปนเปื้อนอาหาร

จากนั้นนำใส่ถุงแยกไว้ แล้วนำมาชั่งน้ำหนัก ที่บริเวณโรงขยะรีไซเคิล หลังอาคารพิทักษ์สันติ ภายในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด แต่กรณีที่ยังไม่อยากแลกเป็นเงินสด สามารถเปิดเล่มบัญชีธนาคารขยะ เก็บสะสมจำนวนเงินในรอบนั้นๆไว้ก่อน แล้วค่อยนำมาถอนเป็นเงินสดในคราวถัดไปได้เช่นกัน โดยในแต่ละเดือนจะมีการให้รางวัลกับข้าราชการตำรวจที่มียอดเงินสะสมจากการนำขยะมาขายอีกด้วย

​สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยเบื้องต้นมีการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวไปแล้ว 2 ครั้ง พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก