ตร. จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการ “อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร” เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21 ก.ค. ถึง 9 ส.ค. 66 รวม 20 วัน มีข้าราชตำรวจจากทั่วประเทศและประชาชนที่สมัครใจเข้าร่วมอุปสมบทหมู่ รวมจำนวน 108 รูป โดยแบ่งเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 104 นาย และประชาชน จำนวน 4 คน

ทั้งนี้ ในวันพุธที่ 26 ก.ค. 66 เวลา 16.30 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ, พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภคนาค, พิธีมอบบาตรและผ้าไตร ณ มณฑลพิธีลานพระศรีมหาโพธิ์ พิธีบรรพชาและอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส

การจัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มุ่งหวังเพื่อให้ข้าราชการตำรวจรวมถึงประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นโอกาสที่จะได้สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตใจ อันจะก่อประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป