ผอ.เขตดุสิต พร้อม ผกก.สน.บางโพ ร่วมลงพื้นที่ชุมนุมดูแลความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.66 ที่ด้านข้างอาคารรัฐสภา นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตดุสิต ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยที่ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร เกียกกาย ฝั่งตรงข้ามรัฐสภา ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับมวลชนที่มาติดตามการโหวตนายกรัฐมนตรี ว่า กทม.จัดเตรียมสิ่งอพนวยความสะดวกให้กับประชาชน เช่น เต๊นท์ ติดตั้งกระแสไฟฟ้าภายในเต๊นท์ รวมถึงรถสุขา จำนวน 2 คัน จุดปฐมพยาบาล และอำนวยความสะดวกการจราจร

พร้อมกับขอความร่วมมือกลุ่มผู้ค้าที่เข้ามาในพื้นที่ และนำรถส่วนตัวที่มาทำการค้าขายทำให้พื้นที่จราจรแคบลงและอาจทำให้การจราจรติดขัด รวมไปถึงหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะทำให้รถหน่วยพยาบาลฉุกเฉินไม่สามารถเข้าออกพื้นที่ได้สะดวก ซึ่งอาจจะกระทบต่อการกู้ชีพได้

อย่างไรก็ตามหากมีจำนวนประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นเกินกว่าจำนวนที่สถานที่รองรับได้ ทางสำนักงานเขตจะขออนุญาตผู้บริหารพิจารณาขยายพื้นที่ เบื้องต้นพื้นที่ที่เตรียมไว้รองรับประชาชนได้จำนวน 200-300 คน

ส่วนกรอบระยะเวลาในการชุมนุมเป็นไปตามประกาศที่กทม.กำหนด โดยกทม.ได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตำรวจ และเจ้าหน้าที่เขต ซึ่งศูนย์ราชการเกลียกกายเป็นสถานที่ที่มีรั้วรอบขอบชิด เชื่อว่า ประชาชนที่เข้ามาร่วมชุมนุมจริงๆ คงจะไม่เข้ามาก่อความวุ่นวายหรือความรุนแรงใดๆ ทางผู้ชุมนุมก็ช่วยกันสังเกตหากมีผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาภายในสถานที่

อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือผู้ชุมนุมอย่ามองเจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายตรงข้าม เพราะกทม.มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยเจ้าหน้าที่จะขอความร่วมมือเรื่องต่างๆกับประชาชนตามที่กฎหมายกำหนด