ผบ.ตร. สั่งจับตามวลชนวันโหวตนายกฯ ยันตำรวจไม่ใช้ความรุนแรง เน้นประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย

ผบ.ตร.สั่งจับตาความเคลื่อนไหวมวลชนวันโหวตนายกทั่วประเทศ เน้นพื้นที่รัฐสภา หากค้างคืนขอให้อยู่ในพื้นที่กำหนด ยันตำรวจไม่ใช้ความรุนแรง เน้นประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย

วันนี้ (13 ก.ค.66) พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงภาพรวมการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันประชุมสภาฯ เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้ว่า สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดได้กำชับให้ผู้บัญชาการหรือผู้บังคับการในพื้นที่ได้ดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและรอบรัฐสภานั้น ได้มอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้ควบคุมและดูแล โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย ไม่ทำให้เกิดความเป็นคู่ขัดแย้งเพิ่มเติม คอยป้องกันเหตุแทรกซ้อนต่าง ๆ รวมถึงเน้นการประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติผ่านทางเครื่องขยายเสียงให้ผู้ชุมนุมและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงสิทธิการชุมนุมตามขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งประชาชนมีสิทธิสามารถชุมนุมได้

สำหรับพื้นที่โดยรอบรัฐสภานั้น ได้มอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บังคับการในพื้นที่ได้หารือร่วมกับประธานรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐสภาเพื่อดูแลความปลอดภัยการเข้าออกสถานที่ของวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงทำความเข้าใจเรื่องอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเชื่อว่าในวันนี้จะไม่เกิดสถานการณ์ตึงเครียด โดยทุกฝ่ายเข้าใจบทบาทของแต่ละคนอยู่แล้ว

ขณะที่สถานการณ์ข่าวความรุนแรงนั้น ยังไม่พบ โดยได้สั่งการให้มีการเปิดศูนย์เพื่อติดตามสถานการณ์และด้านการข่าวทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่รัฐสภา  อย่างไรก็ตาม สถานการณ์จะยืดเยื้อหรือมีการพักค้างแรมหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ชุมนุม แต่ขอให้อยู่ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จัดให้มีการชุมนุมเท่านั้น เพราะหากมีการฝ่าฝืนก็จะเข้าข่ายผิดกฎหมาย โดยทางตำรวจจะสับเปลี่ยนกำลังพลมาดูแลความปลอดภัย และยังคงใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์ตักเตือน ชี้แจงเน้นย้ำข้อกฎหมายเป็นหลัก โดยยืนยันว่าหากสถานการณ์ยืดเยื้อ มีการชุมนุมต่อเนื่อง ตำรวจก็จะมีการดูแลความปลอดภัย ซึ่งประชาชนสามารถชุมนุมได้ แต่ต้องอยู่ในความสงบเรียบร้อย