โครงการฝึกอบรมการสร้างพื้นที่ข่าวออนไลน์ รุ่น 1 มุ่งกระจายข่าวสารให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

วันที่ 10 ก.ค.66 ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข อาคาร1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร./รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปรามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมการสร้างพื้นที่ข่าวออนไลน์ รุ่น1 พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการครั้งนี้

พล.ต.ท. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. เล็งเห็นว่าโครงการนี้จะเป็นกระบวนการหนึ่งในการถ่ายทอดหรือนำข้อมูลข่าวสารหรือ ความรู้ในลักษณะต่าง ๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับให้เข้าใจความหมายได้ตรงกัน โดยเฉพาะการสื่อสารบนโลกออนไลน์ ในยุคปัจจุบันได้รับความนิยมและแพร่หลายในกลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งมีผลต่อการกำหนดทิศทางทัศนคติ และ ความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และต่อองค์กร ภาครัฐและเอกชน การใช้อัลกอริทึม (algorithm) ที่แนะนำเฉพาะเนื้อหาที่ผู้ใช้งานให้ความสนใจ และ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเสพข่าวสารและเนื้อหาของผู้ใช้งานนั้น ๆ รวมถึงการกด ถูกใจ กดแชร์ กดติดตามเพจต่าง ๆ และประวัติการค้นหา รวมทั้งการใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำ “โครงการ ฝึกอบรมการสร้างพื้นที่ข่าวออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” ขึ้น โดยนำข้าราชการตำรวจระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติเข้ามารับการฝึกอบรมกว่า 190 นาย หลังจากการอบรมเสร็จสิ้นจะให้โจทย์กับเจ้าหน้าที่ที่เจ้ารับการอบรมไปนำต่อยอดในการผลิตสื่อเพื่อตอกย้ำว่าที่อบรมมาในครั้งนี้จะนำมาประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ทำอยู่และเกิดประโยชน์สูงสุดได้จริงในโอกาสถัดไป ซึ่งในการอบรมรุ่นแรกจะประกอบด้วย บช.น., ตำรวจภูธรภาค1, ตำรวจภูธรภาค2, ตำรวจภูธรภาค3 และ ตำรวจภูธรภาค 5 และจะจัดอบรมรุ่นที่ 2 ในสัปดาห์ถัดไป