ตร.สมุทรปราการ Kick off ไซเบอร์วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชน

ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ Kick off ไซเบอร์วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน แก่ประชาชนเพื่อให้รู้เท่าทันกลโกงรูปแบบต่างๆ ของมิจฉาชีพทางออนไลน์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 พล.ต.ต.ดร.พัลลพ แอร่มหล้า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off ไซเบอร์วัคซีน (Cyber Vaccine) สร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนเพื่อให้รู้เท่าทันกลโกงรูปแบบต่างๆของมิจฉาชีพทางออนไลน์ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ให้แก่สังคม ประชาชนที่มาใช้บริการ และชุมชนโดยรอบ ป้องกันไม่ให้หลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อกลโกงของมิจฉาชีพที่มาในรูปภัยออนไลน์ ลดความสูญเสียต่อประชาชนและประเทศชาติ

ปัจจุบันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ อาชญากรรมไซเบอร์ มีหลายรูปแบบมาก อาทิ การหลอกลงทุนแบบแชร์ลูกโซ่ที่มีผลตอบแทน รวมไปถึงการถูกหลอกจากแอปดูดเงิน และพบว่ามีสถิติเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนจำนวนมากต้องตกเป็นเหยื่อสูญเสียทรัพย์สิน และบางรายถึงกับต้องสูญเสียชีวิต โดยมีกลโกงหลักของมิจฉาชีพ ที่ใช้หลอกลวงเหยื่อบนโลกออนไลน์มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1.หลอกขายสินค้าออนไลน์ 2.หลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ และ 3.เงินกู้ออนไลน์

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ฝากเตือนประชาชน ในการการจะโอนหรือทำธุรกรรมต่างๆทางออนไลน์ขอให้คิดถึงหลักเหตุและผล ปัจจุบันมีอาชญากรรมทางไซเบอร์จำนวนมาก ในการจะทำธุรกรรมทางออนไลน์ ต้องคิดให้ดี ยึดหลักไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์