“รองโจ๊ก” นำทีม ร่วมสร้างจิตสำนึก “โครงการจิตอาสาพัฒนา พุทธมณฑลสมุทรสาครฯ”

นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ นำประชาชนชาวสมุทรสาคร ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยสัตว์น้ำ และปรับภูมิทัศน์ สร้างจิตสำนึก “โครงการจิตอาสาพัฒนา พุทธมณฑลสมุทรสาคร สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ”

วันนี้ (1 ก.ค.66) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ในฐานะนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธี ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร ชมรมชาวปักษ์ใต้สมุทรสาคร  ตำรวจภูธรภาค 7 และตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร  นำประชาชนชาวสมุทรสาคร เข้าร่วมในโครงการจิตอาสาพัฒนา พุทธมณฑลสมุทรสาคร สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 

โดยภายในงานนี้มี ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายเอกชน ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนจิตอาสา รวมกันกว่า 1,000 คน เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง ณ พุทธมณฑลสมุทรสาคร สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดโครงการดังกล่าวเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบิดา ภายในงานมีกิจกรรมหลายอย่างประกอบไปด้วย

(1) กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1,020 ต้น ประกอบด้วยต้นชมพูพันธ์ทิพย์ ต้นเหลืองปรีดียาธร และต้นทองอุไร เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

(2) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งประกอบไปด้วย ปลากะพงจำนวน 4,000 ตัว

(3) ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และเก็บวัชพืชในพื้นที่สวนสาธารณะ

อีกทั้งครั้งนี้  ทางสมาคมฯ ได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์การเรียน และอาหารแห้งสำหรับเด็กจำนวน 50 ชุด ให้แก่ศูนย์เด็กเล็กทีปังกรการุณยมิตร อบต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็กให้กับชุมชนอำแพงต่อไป

นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากดำเนินโครงการจิตอาสาที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่จะรวมใจชาวปักษ์ใต้เพื่อสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพระราชดำริ ยังเป็นการประกาศให้รู้ว่าชาวใต้รักในสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้จัดโครงการจิตอาสานอกพื้นที่ภาคใต้ เพื่อขยายพื้นที่ให้พี่น้องชาวปักษ์ใต้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อเป็นการสร้างความรักสามัคคี และยังเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชาวชุมชน ในครั้งนี้ได้เลือกพื้นที่ที่เป็นสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวสมุทรสาครใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ การมาปลูกป่า และปรับภูมิทัศน์นี้จะช่วยเพิ่มความร่มรื่นให้กับสวนสาธารณะดังกล่าว เพื่อให้ชาวจังหวัดสมุทรสาครได้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น